top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 3.5.24

3.5.2024

 

 

Mabolgampau

 

Oherwydd y tywydd ofnadwy yr ydym yn ei brofi bydd rhaid gohirio ein mabolgampau tan ar ol hanner tymor. Byddwn nawr yn cynnal ein mabolgampau ar ddydd Gwener, Mehefin 7ed.

 

Bydd mabolgampau M, D, 1 a 2 rhwng 10 00 – 11 30.

 

Bydd mabolgampau 3,4,5 a 6 rhwng 1 30 a 3 30.

 

Adroddiad Estyn

 

Bydd ein adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar ddydd Iau. Byddwn yn rhannu mwy o fanylion gyda paw bar y dydd.

 

Gwyliau Banc

 

Cofiwch fod dydd Llun yn wyliau banc. Edrychwn ymlaen at weld pawb ar ddydd Mawrth.

 

Dyddiadau pwysig

 

27.5.24 – 31.5.24  Gwyliau hanner tymor

3.6.24              Ail-ddechrau ar ol hanner tymor

7.6.24              Diwrnod wrth gefn mabolgampau

20.6.24            Cyngerdd drymiau Blwyddyn 6 @ 12 45

27.6.24            Noson agored bl 5 a 6 yng Ngwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

11.7.24            Gwyl Ddawns

17.7.24            Gwasaneth Gadael Blwyddyn 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Noah J

Derbyn             Arwyn

Blwyddyn 1    Rose

Blwyddyn 2     Jack

Blwyddyn 3    Noah C

Blwyddyn 4    Kayden

Blwyddyn 5    Brooke

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Derbyn                        Jaxon  

Blwyddyn 1    Gracie

Blwyddyn 2    Connie

Blwyddyn 3    Morgan S

Blwyddyn 4    Evelyn

Blwyddyn 5    Thomas

 

Dear Parent / Guardian,

 

School Sports Day

 

Because of the awful weather we continue to have, classes have not been able to practise for sport day. The field is also very wet and muddy.

 

Sport day will now be after half term on Friday, June 7th.

 

Meithrin, Derbyn, Year 1 and Year 2 will have their sports day in the morning (10 – 11 45) and the older pupils (Y3-6) and the afternoon Meithrin will have their sports day in the afternoon 1 30 – 3 30.

 

Estyn report

 

Our Estyn Report will be released on Thursday. We will share links to the report and summary with families on the day.

 

Bank Holiday

 

Remember Monday is the Mayday Bank Holiday. We will see you all back in school on Tuesday.

 

Key Dates for the Rest of Term

 

27.5.24 – 31.5.24  Half-term holiday

3.6.24              School re-starts after half-term

7.6.24              School Sports Day

20.6.24            Year 6 Cluster Drumming concert – to be held at Pontypool Park @ 12 45

27.6.24            Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening for Parents

@ YGGwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

4.7.24              Dance Festival

17.7.24            Year 6 Leavers Assembly

19.7.24            Last day of term

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Noah J

Derbyn            Arwyn

Blwyddyn 1    Rose

Blwyddyn 2     Jack

Blwyddyn 3    Noah C

Blwyddyn 4    Kayden

Blwyddyn 5    Brooke

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Derbyn           Jaxon  

Blwyddyn 1    Gracie

Blwyddyn 2    Connie

Blwyddyn 3    Morgan S

Blwyddyn 4    Evelyn

Blwyddyn 5    Thomas

             

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page