top of page

Staff yr Ysgol
School Staff

EH05-66541.jpg

Mr. Rhys ap Gwyn

Pennaeth | Head Teacher

EH05-66433.jpg

Mr. Dafydd Evans

Dirprwy Bennaeth | Deputy Head Teacher

Arweinydd Cam Cynnydd 2 | Progression Step 2 Lead

Athro Blwyddyn 5 | Year 5 Teacher

EH05-66511.jpg

Mrs. Sara Meredith-Wood

Arweinydd Cam Cynnydd 3 | Progression Step 3 Lead 

Athrawes Blwyddyn 6 | Year 6 Teacher 

Arweinydd Llythrennedd | Literacy Lead

EH05-66018.jpg

Mrs. Emma Pawson-Williams

Arweinydd Cam Cynnydd 1 | Progression Step 1 Lead

Athrawes Dosbarth Derbyn | Reception Class Teacher

EH05-65824.jpg

Mrs. Kirsty Rome

CADY (Cydlynydd Addysg Dysgu Ychwanegol) | ALNCo (Additional Learning Needs Co-Ordinator

Athrawes CPA | PPA Teacher

EH05-66190.jpg

Miss Stephanie Bassett

Athrawes | Teacher

 

Athrawes Meithrin | Nursery Teacher

Cydlynydd Siarter Iaith | Siarter Iaith coordinator

EH05-66091.jpg

Miss Hannah Munkley

Athrawes | Teacher

Athrawes Blwyddyn 1 | Year 1 Teacher

EH05-66278.jpg

Miss Aimee Sheppard

Athrawes | Teacher

Athrawes Blwyddyn 3 | Year 3 Teacher

Cydlynydd yr Eco-Bwyllgor | Co-ordinator of the Eco-Committee

EH05-66355.jpg

Mr. Paul Lucas

Athro | Teacher

Athro Blwyddyn 4 | Year 4 Teacher

Cydlynydd Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd | Mathematics and Numeracy Learning and Experience Area Co-ordinator

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs. Thea Simons

Athrawes Blwyddyn 2 | Year 2 Teacher

EH05-66281.jpg

Mrs. Rebeca Jones

Athrawes | Teacher

Athrawes CPA | PPA Teacher

Cydlynydd Addysgeg Dysgu Digidol Digital Learning Pedagogy Coordinator

EH05-66434.jpg

Miss Maddie Jones

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Blwyddyn 5 | Year 5

Ymyrraeth | Intervention

EH05-66092.jpg

Miss Shelby Long

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Blwyddyn 1 | Year 1

Cydlynydd Heddlu Bach | Heddlu Bach Coordinator

EH05-66283.jpg

Mrs. Lindsay Brown

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Ymyrraeth | Intervention

Cymorth 1:1 | 1:1 Support

EH05-66282.jpg

Mrs. Karren Williams

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Meithrin | Nursery

EH05-66019.jpg

Mrs Millie Smith

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Dosbarth Derbyn | Reception Class

EH05-66189.jpg

Miss Olivia Archer

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Blwyddyn 2 | Year 2

Cydlynydd Offer Dysgu Digidol | Digital Learning Tools Coordinator

EH05-66279.jpg

Miss Amy Whiting

Swyddog Cefnogi Swyddfa | Office Support

EH05-66542.jpg

Paula Thomas

Cogydd | Cook

EH05-66540.jpg

Angharad Sault

Cynorthwy-ydd Arlwyo | Catering Assistant

EH05-66280.jpg

Miss Ann Stanley

Swyddog Cefnogi Swyddfa | Office Support

EH05-66544.jpg

Jennifer George

Cynorthwy-ydd Arlwyo | Catering Assistant

EH05-66543.jpg

Claire Waters

Cynorthwy-ydd Arlwyo | Catering Assistant

Ysgol Bryn Onnen, Y Farteg, Pontypwl, Torfaen, NP4 7RT
Ffon -Telephone: 01495 772284
E-bost - Email: head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk

bottom of page