top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 28.06.2024

28.06.2024

 

 

Gwyl Ddawns

 

Byddwn yn cynnal ein Gwyl Ddawns ar ddydd Iau Gorffennaf 3ydd rhwng 4 00 a 4 30.

Dylai disgyblion aros yn yr ysgol ar gyfer yr wyl a chael eu casglu gan eu rhieni ar y diwedd.

 

Dylai disgyblion ddod a diod a snac gyda nhw.

 

Gweithgareddau Gwyliau Haf

 

Mar Menter Iaith yn cynnal nifer o ddigwyddiadau dros y gwyliau . Defnyddiwch y linciau isod i archebu lle ar y gweithgareddau.

 

 
 

  


 

  

Dyddiadur

 

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

4.7.24              Gwyl Ddawns

17.7.24            Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Oakley-Joe

Derbyn                        Logan

Blwyddyn 1    Eloise

Blwyddyn 2     Connie

Blwyddyn 3    Iwan G

Blwyddyn 4    Elizabeth

Blwyddyn 5    Mila

Blwyddyn 6     Charlie

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Zachary

Derbyn                        Jaxon

Blwyddyn 1    Ollie

Blwyddyn 2    Jude

Blwyddyn 3    Ffion T

Blwyddyn 4    Alfie

Blwyddyn 5    Levi

Blwyddyn 6     Megan             

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

Dance Festival

 

Our 3rd annual Dance Festival will be held on Thursday. Staff and children have been incredibly busy practising and preparing for the festival.

 

The festival starts at 4 00 and should finish at approximately 5 30. Children who are taking part should stay in school and be collected by parents at the end of the festival. Please provide some extra snacks and drinks for your child(ren) because of the additional time they will be at school.

 

Tickets are available from the school office for £3 each.

 

Summer Holiday Activities

 

Menter Iaith are arranging a number of activities during the summer holiday. Please use the links below to book a place.

 


 

 
 

 
 


 

 Blaenafon Heritage Day

 

Remember tomorrow is Blaenafon Heritage Day. This is a fabulous activity for the whole family and a large number of our pupils will be participating, either with the school or with various clubs from the area.

 
 

Key Dates

 

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

4.7.24              Dance Festival

17.7.24            Year 6 Leavers Assembly

19.7.24            Last day of term

 


Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Oakley-Joe

Derbyn            Logan

Blwyddyn 1 Eloise

Blwyddyn 2     Connie

Blwyddyn 3    Iwan G

Blwyddyn 4    Elizabeth

Blwyddyn 5    Mila

Blwyddyn 6     Charlie

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Zachary

Derbyn            Jaxon

Blwyddyn 1    Ollie

Blwyddyn 2    Jude

Blwyddyn 3    Ffion T

Blwyddyn 4    Alfie

Blwyddyn 5    Levi

Blwyddyn 6     Megan

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

4 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page