top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 24.6.2024

24.6.2024

 

Cyngerdd Clwstwr Gwynllyw

 

Hyfyd oedd gweld disgyblion blwyddyn 6 yn ymuno ag ysgolion eraill y clwstwr ar gyfer cyngerdd mawreddog yn y ganolfan hamdden yr wythnos hon.

 

Perfformiodd Ysgol Bryn Onnen ddarn taiko chwaraeodd pawb eu drymiau yn wych, Hyfryd hefyd oedd gwled nifer o gyn-ddisgyblion yr ysgol yn perfformio gyda blwyddyn 7 Ysgol Gymraeg Gwynllyw.

 
  

Dosbarthiadau ar gyfer 2024-25

 

Byddwn yn ysgrifennu at rieni ar ddydd Mercher gyda rhestrau odsbarthiadau ac athrawon yn barod ar gyfer mis Medi.

Bydd diwrnod symud lan yn dilyn ar Orffennaf y 3ydd ble bydd pob disgybl yn treulio’r dydd gydai’u hathrawon ar gyfer 2024-25.

 

Llywodraethwyr

 

Rydym yn chwilio am lyodraethwyr ar gyfer y flwyddyn ysgol nesaf. Rydym yn chwilio am rieni lywodraethwyr a llywodraethywr cymunedol.

Byddw yn cynnal etholiad i ddewis rhieni lywodraethwyr a bydd ffurfleni enweby yn cael eu rhannu yn fuan. Gall unrhywun o’r gymuned leol fod yn lywodraethwr cymunedol. Gallant fod yn gyn-riant, yn riant cu neu unrhywun o’r gymdeithas sydd a ddiddordeb menw cefnogi yr ysgol.

 

Dyddiadau ar gyfer gweddill y tymor

 

27.6.24            Noson agored bl 5 a 6 yng Ngwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

4.7.24              Gwyl Ddawns

17.7.24            Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

           

Derbyn            Freddie

Blwyddyn 1    Kayla

Blwyddyn 2     Eirlys

Blwyddyn 3    Ameilia

Blwyddyn 4    Niya

Blwyddyn 5    Evie

Blwyddyn 6     Elcie-Mae

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Derbyn           Owain

Blwyddyn 1    Gracie

Blwyddyn 2    Dooly-Jane

Blwyddyn 3    Noah

Blwyddyn 4    Jacob-Jay

Blwyddyn 5    Levi

Blwyddyn 6     Ruby

 

Dear Parent / Guardian,

 

Gwynllyw Cluster Concert

This week saw a fabulous concert, where Year 6 and 7 pupils form all schools in the Ysgol Gymraeg Gwynllyw Cluster participated in a percussion concert at Pontypool Leisure Centre.

 

Ysgol Bryn Onnen pupils played taiko drums. Everybody performed brilliantly and it was fantastic to see a smile on all pupils’ faces. It was also lovely to see a large number of past pupils participating with Ysgol Gymraeg Gwynllyw’s year 7.

 


 
  

Classes for 2024-25

 

We will be writing to all parents sharing our class structures and staffing for 2024-25 on Wednesday.

All pupils will have a moving up day on July 3rd when they will spend the day with their new teachers ready for September. Year 6 will also have a moving up day on the 3rd and will spend the day as Ysgol Gymraeg Gwynllyw.

 

Governor Recruitment

 

Ysgol Bryn Onnen is recruiting parent and community governors for the 2024-25 school year.

Parent governors must be parents at the school and are elected by other parents. Training is provided for all new governors and the time commitment is 5-10 hours per school term. Governors are involved in all areas of decision making about the school from recruiting new staff, health and safety and safeguarding.

 

Community governors fill exactly the same role but represent the local community. Community governors can be anyone form the local community who has an interest in the school and helping it to succeed. It could be a neighbour, a grandparent or a local business person.

 

Nomination forms for parent governors are being sent out this week. Please feel free to contact the headteacher at the school if you would like an informal discussion about the role.

 

Key Dates for the Rest of Term

 

27.6.24            Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening for Parents

@ YGGwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

4.7.24              Dance Festival

17.7.24            Year 6 Leavers Assembly

19.7.24            Last day of term

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

           

Derbyn           Freddie

Blwyddyn 1    Kayla

Blwyddyn 2     Eirlys

Blwyddyn 3    Ameilia

Blwyddyn 4    Niya

Blwyddyn 5    Evie

Blwyddyn 6     Elcie-Mae

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Derbyn        Owain

Blwyddyn 1    Gracie

Blwyddyn 2    Dooly-Jane

Blwyddyn 3    Noah

Blwyddyn 4    Jacob-Jay

Blwyddyn 5    Levi

Blwyddyn 6     Ruby

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page