top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 24.11.2023

24.11.2023Annwyl Riant / Warcheidwad,


Sioeau Nadolig


Bydd tocynnau ar gyfer Sioeau Nadolig yn mynd ar werth ar ddydd Llun. Cost tocyn yw £2 yr un.


Bydd tocyn yn golygu mynediad i un sioe. H.y. sioe bore neu brynhawn.

Gall teulu brynnu mwyafswm o 4 tocyn ar gyfer pob plentyn.


Danfonwch eich arian i’r swyddfa os gwelwch yn dda.


B.I.G


Ar ddydd Iau bu ein Cyngor Ysgol yn cydweithio gyda BIG. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i ein disgyblion gydweithio gyda aelodau hynaf ein cymdeithas.
Ffrindiau Bryn Onnen


Bydd Ffrindiau Bryn Onnen yn cyfarfod ar Nos Lun am 7 30 I drefnu y Ffair Nadolig. Os hoffech ymuno ewch i wefan Ffrindiau Bryn Onnen.


Disgybl yr Wythnos


Meithrin Llywellyn

Derbyn Marcie

Blwyddyn 1 Eloise

Blwyddyn 2 Connie

Blwyddyn 3 Seren

Blwyddyn 4 Evelyn

Blwyddyn 5 Jacob O’L

Blwyddyn 6 Jack


Siaradwr Cymraeg yr wythnos


Meithrin Disney

Derbyn Jaxon

Blwyddyn 1 Robyn

Blwyddyn 2 Eirlys

Blwyddyn 3 Eleri

Blwyddyn 4 Kayden

Blwyddyn 5 Seren P

Blwyddyn 6 Mia


Dear Parent / Guardian,


Christmas Concerts


Christmas concert tickets will go on sale on Monday from the school office. Tickets will cost £2 each. Please send money into school clearly stating your child’s name and the number of tickets required.


Tickets will gain entry to one show – morning or afternoon, not both.

Due to the size of the hall we are limiting families to 4 tickets per child. That is a total of 4 tickets, not 4 for the morning and 4 for the afternoon.


If, nearer the show, there are tickets remaining we will make them available if families would like more tickets.


Blaenafon Intergenerational Group


Our school council visited Blaenafon on Thursday to work with the Blaenafon Intergenerational Group. This is a fabulous scheme where our pupils are given the opportunity to work alongside some elderly residents form our community.

PTA meeting


Our PTA will be meeting on Microsoft teams on Monday, November 27th to plan the Christmas Fete. We are very keen for new members to join the PTA.


All parents are members of the PTA. You do not need to be elected or invited to join. If you would like to attend the meeting, please visit Ffrindiau Ysgol Bryn Onnen’s Facebook page to get the link to the meeting.


Pupil of the week


Meithrin Llywellyn

Derbyn Marcie

Blwyddyn 1 Eloise

Blwyddyn 2 Connie

Blwyddyn 3 Seren

Blwyddyn 4 Evelyn

Blwyddyn 5 Jacob O’L

Blwyddyn 6 Jack


Welsh Speaker of the Week


Meithrin Disney

Derbyn Jaxon

Blwyddyn 1 Robyn

Blwyddyn 2 Eirlys

Blwyddyn 3 Eleri

Blwyddyn 4 Kayden

Blwyddyn 5 Seren P

Blwyddyn 6 MiaMwynhewch y penwythnos.


Enjoy the weekend!


Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

Mr. Rh ap Gwyn

Pennaeth / Headteacher

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page