top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 18.03.2024

18.23.2024

 

 

Eisteddfod Pontypwl

 

Yr wythnos hon bu nifer o’n disgyblion yn cystadluy yn Eisteddfod Pontypwl. Llongyfarchiadau i ein corau iau a hyn a thimau llefaru grwp am enill. Da iawn hefyd i Maisie, Ellis a Josh am enill cystadleuthau unigol.

 

Diwrnod Olaf y Tymor

 

Dydd Gwener yw diwrnod olaf y tymor. Bydd yn ddiwrnod gwisg anffurfiol i ein holl ddisgyblion. Byddwn hefyd yn cynnal pared hetiau Pasg. Gall disgyblion nad ydynt eisiau gwisgo boned ddylunio cap neu grys-t.

 

Dioch yn fawr i Ffrindiau Bryn Onnen am ddarparu gwobrau ar gyfer yr enillwyr o bob dosbarth.

 

Dyddiadau Pwysig

 

22.3.2024                    Diwrnod olaf y tymor

 

25.3.24 – 5.4.2024      Gwyliau Pasg

 

8.5.2024                      Hyfforddiant i athrawon

 

9.5.2024                      Diwrnod cyntaf i ddisgyblion

 

16.4.2024                    Noson rieni

 

17.4.2024                    Noson rieni

 

19.4.2024                    Lluniau ysgol

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Archie

Derbyn                        Owain

Blwyddyn 1     William

Blwyddyn 2    Jack C

Blwyddyn 3    Sawyer

Blwyddyn 5    Josh

Blwyddyn 6     Jack H

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        Connie

Blwyddyn 1    Kayla

Blwyddyn 2    Jake

Blwyddyn 3    Seren

Blwyddyn 5    Ellie

Blwyddyn 6     Sienna

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

Last Day of Term

 

Friday, March 22nd is the last day of term for all pupil. Pupils can wear informal clothing on Friday.

 

We will also be having an Easter Bonnet Parade. Pupils can make and design their own Easter Bonnet. If children prefer they can design a cap or t-shirt instead of a bonnet. The PTA have kindly supplies prizes for the best in every class.

 

Pontypool Eisteddfod

This week a number of our pupils participated in the Pontypool Eisteddfod. Pupils were successful in a large number of competitions. Well done to our choirs and group recitation teams who were first in their competitions. Well done also to Maisie, Ellis and Josh T who were successful in individual competitions.

 


 

Training Day

 

Monday April 8th is a training day for teachers. The first day back for all pupils will be Tuesday, April 9th.

 

Key Dates for the Rest of Term

 

22.3.2024                    Last Day of term

 

25.3.24 – 5.4.2024      Easter holidays

 

8.5.2024                      Training Day

 

9.5.2024                      First day back for all pupils

 

16.4.2024                    1st Parents’ evening

 

17.4.2024                    2nd Parents’ evening

 

19.4.2024                    Class photos

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Archie

Derbyn                        Owain

Blwyddyn 1     William

Blwyddyn 2    Jack C

Blwyddyn 3    Sawyer

Blwyddyn 5    Josh

Blwyddyn 6     Jack H

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        Connie

Blwyddyn 1    Kayla

Blwyddyn 2    Jake

Blwyddyn 3    Seren  

Blwyddyn 5    Ellie

Blwyddyn 6     Sienna

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page