top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 10.5.24

10.5.2024

 

Cymraeg yn y tŷ

 

Diolch i’m Siarter Iaith sydd wedi gweithio’n galed i greu Padled i rieni a gofalwyr, i annog Cymraeg yn y tŷ.

O fewn y padled mae gwersi 1-10 wythnos am ddim, gwefannau, radio Cymru ynghyd a grwpiau lleol.

 

 

Upbeat

 
 

Mae UpBeat yn cynnal gweithdai drymio gyda nifer o ddosbarthoadau yn yr ysgol ar hyn o bryd.

Mewn tua mis bydd Blwyddyn 6 yn cymryd rhan mewn cyngerdd arbennig gydag ysgolion eraill Clwstwr Gwynllyw yn Nghanolfan Hamddden Pontypwl.

 

Cylch ti a Fi

 

Bydd Cylch Ti a Fi Newydd yn agor ym Mlaenafon ar ddydd Llun, Mai 13eg.

  

Dyddiadau pwysig

 

27.5.24 – 31.5.24  Gwyliau hanner tymor

3.6.24              Ail-ddechrau ar ol hanner tymor

7.6.24              Diwrnod wrth gefn mabolgampau

20.6.24            Cyngerdd drymiau Blwyddyn 6 @ 12 45

27.6.24            Noson agored bl 5 a 6 yng Ngwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

4.7.24              Gwyl Ddawns

17.7.24            Gwasaneth Gadael Blwyddyn 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Nate

Derbyn           Evelyn a Nyran

Blwyddyn 1    Kenzi

Blwyddyn 2     Marley

Blwyddyn 3    Sonny

Blwyddyn 5     Mickey

Blwyddyn 6     Mia

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Olivia-Leigh

Derbyn            Cariad

Blwyddyn 1    Ollie S

Blwyddyn 2    Alys

Blwyddyn 3    Dolly

Blwyddyn 5    Seren

Blwyddyn 6     Elcie-Mae

 

Dear Parent / Guardian,

 

Welsh at Home

 

Our Language Charter have been working hard to create a one stop Padlet for language recourses from 1-10 week free lessons, helpful YouTube links, Welsh radio stations and groups that bring Welsh learners together.

Our hopes in sharing this Padlet is to support our parents and families who have chosen Welsh medium education for their children.

 

Upbeat


 

A number of classes are currently having drumming sessions with Upbeat. Everyone is really enjoying themselves and should be able to put on a small performance before the end of term.

 

Year 6 will be participating in a concert with other schools form the Gwynllyw Cluster on the 20th of June.

 

 

Cylch Ti a Fi

 

There will be a Welsh language Baby and Toddler group beginning in Blaenafon on Monday, May 13th.

 

Please share with any friends you have with children of that age.

  

Key Dates for the Rest of Term

 

27.5.24 – 31.5.24  Half-term holiday

3.6.24              School re-starts after half-term

7.6.24              School Sports Day

20.6.24            Year 6 Cluster Drumming concert – to be held at Pontypool Park @ 12 45 **

27.6.24            Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening for Parents

@ YGGwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

4.7.24              Dance Festival

17.7.24            Year 6 Leavers Assembly

19.7.24            Last day of term

 

 

** After half-term all Year 6 parents will be provided with 2 free tickets for the Cluster Drumming Concert.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Nate

Derbyn           Evelyn a Nyran

Blwyddyn 1    Kenzi

Blwyddyn 2     Marley

Blwyddyn 3    Sonny

Blwyddyn 5     Mickey

Blwyddyn 6     Mia

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Olivia-Leigh

Derbyn            Cariad

Blwyddyn 1    Ollie S

Blwyddyn 2    Alys

Blwyddyn 3    Dolly

Blwyddyn 5    Seren

Blwyddyn 6     Elcie-Mae

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page