top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 17.5.24

17.05.2024

 

Neges Heddwch ac Ewyllys da yr Urdd

 

Pob blwyddyn bydd Yr Urdd yn danfon Neges Heddwch ac ewyllys Da i blant y byd. Ysbrydolir neges eleni gan ddeiseb gasglwyd gan fenywod Cymru ym 1924 i berswadio yr UDA i ymuno a Chynghrair y Cenhedloedd.

Arwyddwyd y ddeiseb gan dors 300 000 o fenywod Cymru.

 

Heddiw darllenodd Josh, Calan a Levi y neges yn ein gwasanaeth.

  

 

Criced

 

Cafodd tri dosbarth gyfle i flasu sesiynau criced wythnos yma. Mwynhaodd pawb, ergwaethaf y glaw! Byddwn yn cychwyn clwb criced yn yr ysgol ar ol hanner tymor.

Caffi Darllen Blwyddyn 1

 

Caffi Darllen - Reading Cafe☕️ 📚

Dewch i ymuno â ni am fore coffi ar Ddydd Iau 23/05/2024 10y/b

Yn ystod y bore bydd cyfle i drafod llyfrau rydym yn darllen, llythrennau Tric a chlic ynghyd a dangos rhieni appiau fel Seesaw, Tric a Chlic a DarllenCo.

Bydd ein dysgwyr yn defnyddio'r bore i godi arian am yr Ŵyl Dawns.

Diolch,

Miss Munkley & Miss Long

 

Dyddiadau Pwysig

 

27.5.24 – 31.5.24  Gwyliau hanner tymor

3.6.24              Ail-ddechrau ar ol hanner tymor

7.6.24              Diwrnod wrth gefn mabolgampau

20.6.24            Cyngerdd drymiau Blwyddyn 6 @ 12 45

27.6.24            Noson agored bl 5 a 6 yng Ngwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

4.7.24              Gwyl Ddawns

17.7.24            Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

Mis Medi

 

Bydd yr ysgol yn ail-agor I ddisgyblion ar ddydd mercher, Medi 4ydd.

 

Bydd Dydd Gwener, Hydref 11eg hefyd yn ddiwrnod hyfforddiant i athrawon.

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Josh

Blwyddyn 1    Aoife

Blwyddyn 2     Maci

Blwyddyn 3    Eleri

Blwyddyn 4    Izobelle

Blwyddyn 5    Ellie

Blwyddyn 6     Brenin

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Rocco 

Blwyddyn 1    Tobyn

Blwyddyn 2    Jake

Blwyddyn 3    Iwan

Blwyddyn 4    Skyla

Blwyddyn 5    Calan

Blwyddyn 6     Seb

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Urdd Message of Peace and Goodwill

 

Every year since 1922, the Urdd have sent a Message of Peace and Goodwill to children across the world.

 

This year’s message is inspired by the Welsh Women Peace Petition of 1924 when over 320 000 Welsh women signed a peace petition which was calling for the United States to join the League of Nations, a forerunner of the UN.

 

This morning Calan, Josh and Levi read the message to the whole school in English and Welsh. Through the Urdd the message is translated into over 30 languages so that it can be shared with the children of the world.

  


 

Cricket

 

Three classes received cricket taster sessions this week with Lucy King from Cricket Wales. All of the pupils enjoyed learning new skills and playing a sport that was new to many of them. After the half-term holiday we will be running a cricket after school club.

 
Year 1 Reading Café

 

Caffi Darllen - Reading Cafe☕️ 📚

Come and join us for a coffee morning on Thursday 23/05/2024 at 10am

During the morning there will be an opportunity to discuss the books we read, Tric a Chlic letters and show parents a guide on useful apps such as Seesaw, Tric a Clic and DarllenCo.

Our little ones will be using the morning to fundraise for the Dance Festival also.

Thank you,

Miss Munkley & Miss Long

 

Key Dates

 

 

27.5.24 – 31.5.24  Half-term holiday

3.6.24              School re-starts after half-term

7.6.24              School Sports Day

20.6.24            Year 6 Cluster Drumming concert – to be held at Pontypool Park @ 12 45

27.6.24            Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening for Parents

@ YGGwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

4.7.24              Dance Festival

17.7.24            Year 6 Leavers Assembly

19.7.24            Last day of term

 

 

 

September

 

The first day back for pupils after the summer holiday will be Wednesday, September 4th. Monday the 2nd and Tuesday the 3rd will be staff training days.

 

Friday, October 11th will also be a staff training day.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Josh

Blwyddyn 1    Aoife

Blwyddyn 2     Maci

Blwyddyn 3    Eleri

Blwyddyn 4    Izobelle

Blwyddyn 5    Ellie

Blwyddyn 6     Brenin

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Rocco 

Blwyddyn 1    Tobyn

Blwyddyn 2    Jake

Blwyddyn 3    Iwan

Blwyddyn 4    Skyla

Blwyddyn 5    Calan

Blwyddyn 6     Seb

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page