top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 15.12.23


15.12.2023Annwyl Riant / Warcheidwad,Cyngherddau Nadolig


Wythnos yma cawsom gyfle i wylio pob dosbarth yn perfformio sioeau Nadolig. Roedd pob un disgybl yn wych.

Diolch mawr i bob teulu am ddarparu gwisgoedd ar gyfer y plant.
Diwedd y Tymor


Bydd yr wythnos nesaf yn un brysur iaen yn Ysgol Bryn Onnen. Dyma restr o’r prif-ddigwyddiadau.


Rhagfyr 20ed Parti Meithrin, Derbyn, 1 a 2. Gall disgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisgoedd parti.

Rhagfyr 21ain Parti Bl 3,4,5 a 6. Gall disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad parti.

Rhagfyr 22ain Diwrnod myffti i bawb. Peidiwch danfon tegannau i’r ysgol.

Diwrnod olaf y tymor. Bydd yr ysgol yn gorffen am 3 30.


2024


Bydd yr Ysgol yn ail-ddechrau ym mis Ionawr ar ddydd Mercher y 10ed. Bydd hyn ar gyfer pob disgybl, gan gynnwys y Feithrin newydd.


Cyngerdd Gwent Music


Bydd digyblion sydd yn cael gwersi gitar gyda Mr Webb yn perfformio mewn cyngerdd ar Radio Singergise ar ddydd Gwener, 22ain o Ragfyr.


Gallwch wrando ar eu perfformiad yma;
Disgybl yr Wythnos


Meithrin Zachary

Derbyn Daisy

Blwyddyn 1 Oliver C

Blwyddyn 2 Maci

Blwyddyn 3 Iwan G

Blwyddyn 4 Aurora

Blwyddyn 5 Levi


Siaradwr Cymraeg yr wythnos


Meithrin Konway

Derbyn Eira-Lili

Blwyddyn 1 Ifan E

Blwyddyn 2 Calan

Blwyddyn 3 Chloe-Jay

Blwyddyn 4 Elizabeth C

Blwyddyn 5 SerenDear Parent / Guardian,


Christmas Concerts


This week we have been lucky to see 8 fabulous performances of Christmas Concerts by all classes. All of the performances have been fantastic and each and every pupil have performed magnificently.


Again, thank you to all families for supporting the performances and for providing costumes. A big thank you also to all staff who worked so hard preparing and practising with the pupils.


The PTA collected over £1700 from selling tickets and refreshments. This money will be used in the New Year to buy It equipment and other resources. A big thank you to everyone for their contributions.
End of Term


Next week will be a very busy week and the last week in term. Here is a list of events and what children should wear;


Wednesday, 20th . Meithrin, Derbyn, Year 1 and 2 Christmas Party – pupils from these classes should come to school in their party clothes.

There will be separate parties for the morning and afternoon Meithrin.


Thursday, 21st. Year 3,4,5 and 6 Christmas Party. Pupils form these classes should come to school in their party clothes.


Friday, 22nd . Last day of term. This will be a mufti day for all pupils. Please do not send toys in for your children to play with.

School will finish at 3 30.


Gwent Music Concert


On Friday the 22nd of December, many of our pupils who have guitar lessons with Mr Webb will be playing in a concert that will be broadcast on Singergise Radio.

The concert will start at 10 30 and can be heard on this link;2024


Term will start for all pupils on Wednesday, January 10th 2024 (this includes the new Nursery pupils)


Disgybl yr Wythnos


Meithrin Zachary

Derbyn Daisy

Blwyddyn 1 Oliver C

Blwyddyn 2 Maci

Blwyddyn 3 Iwan G

Blwyddyn 4 Aurora

Blwyddyn 5 Levi


Siaradwr Cymraeg yr wythnos


Meithrin Konway

Derbyn Eira-Lili

Blwyddyn 1 Ifan E

Blwyddyn 2 Calan

Blwyddyn 3 Chloe-Jay

Blwyddyn 4 Elizabeth C

Blwyddyn 5 SerenMwynhewch y penwythnos.


Enjoy the weekend!


Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

Mr. Rh ap Gwyn

Pennaeth / Headteacher


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page