top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 14.6.2024


 

 

Gwyl Ddawns

 

Bydd ein Gwyl Ddawns Flynyddol yn cael ei chynnal ar Orffennaf y 4ydd rhwng 4 00 a 6 00. Pris mynediad fydd £3 i oedolion ac am ddim i blant o dan 16.

Mae tocynnau ar werth o’r ysgol.

 

Dyddiadau Pwysig

 

20.6.24            Cyngerdd drymiau Blwyddyn 6 @ 12 45

27.6.24            Noson agored bl 5 a 6 yng Ngwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

4.7.24              Gwyl Ddawns

17.7.24            Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

Blwyddyn Ysgol 24/25

 

Tymor

Tymor yn Dechrau

Hanner Tymor yn Dechrau

Hanner Tymor yn Gorffen

Tymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Llun02.09.24

Dydd Llun28.10.24

Dydd Gwener01.11.24

Dydd Gwener20.12.24

Gwanwyn

Dydd Llun06.01.25

Dydd Llun24.02.25

Dydd Gwener28.02.25

Dydd Gwener11.04.25

Haf

Dydd Llun28.04.25

Dydd Llun26.05.25

Dydd Gwener30.05.25

Dydd Llun21.07.25

 

 

Bydd y dyddiau canlynol yn ddyddiau hyfforddiant o athrawon;

 

2.9.24

3.9.24

11.10.24

21.7.25

 

Rygbi

 

Chwaraeodd win tim rygbi mewn cysatdleuaeth ym Mhanteg yr wythnos hon. Enillodd y tim un gem, colli un ac un gem gyfartal. Da iawn pawb a diolch I Pante am gynnal y gystadleuaeth.

 


Meithrin 2025

 

Mae’r broses ceisiadau ar gyfer Meithrin 2025 nawr ar agor. Os ydych am wneud cais defnyddiwch y cod QR isod.

 


 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Rory

Derbyn                        Jaxon

Blwyddyn 2    Ellis

Blwyddyn 3    Noah C

Blwyddyn 5    Colby

Blwyddyn 6     Lowri-Ava

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Disney

Derbyn                        Hunter

Blwyddyn 1    Tobin

Blwyddyn 2    Alys

Blwyddyn 3    Fred

Blwyddyn 5    Flo

Blwyddyn 6    Fletcher

 

             

 

Dear Parent / Guardian,

 

 

Dance festival

 

Our annual Dance Festival will be held on July 4th from 4 00 – 6 00.

Tickets are on sale at the school for £3 each.

Please send any money in a clearly marked envelope.

 

Key Dates for the Term

 

20.6.24            Year 6 Cluster Drumming concert – to be held at Pontypool Park @ 12 45

27.6.24            Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening for Parents

@ YGGwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

4.7.24              Dance Festival

17.7.24            Year 6 Leavers Assembly

19.7.24            Last day of term

 

2024/25 School Year

 

Some families have asked for term dates for the next school year as they are planning holidays.

Here is the school calendar agreed for schools in Wales (N.B. relatives or friends in England may have slightly different term dates).

 

School Term and Holiday Dates - 2024/2025 Academic Year

Term

Term Begins

Half Term Begins

Half Term Ends

Term Ends

Autumn

Monday02.09.24

Monday28.10.24

Friday01.11.24

Friday20.12.24

Spring

Monday06.01.25

Monday24.02.25

Friday28.02.25

Friday11.04.25

Summer

Monday28.04.25

Monday26.05.25

Friday30.05.25

Monday21.07.25

 

The following dates will be training days

Monday, September 2nd

Tuesday, September 3rd

Friday, October 11th *

Monday, July 21st 

 

*11th of October is planned as a training day for the Gwynllyw Cluster of schools. Any siblings at Ysgol Gymraeg Gwynllyw will also be off school.

 

There will be two further training days at some point in the year.

 

Nursery 2025

 

The application process for Meithrin places in 2025 are open. Please use the QR code to register.

 

If you have any friends whose children are 3 after April 2025 please share the QR code with them.

  

Rugby

 

This week our rugby team played in a tournament at Ysgol Panteg. The team won one game, drew one game and lost the other.

Well done to everyone who played and thank you to Ysgol Panteg for hosting the event.

 Blaenafon Heritage Day

 

Blaenafon Heritgae Day will take place on June 29th. Pupils from Year 5 and 6 have worked with Llantarnam Grange to create costumes for the parade.

We would like to see a many pupils as possible take part in the parade. They will look fantastic in their costumes.

  Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Rory

Derbyn           Jaxon

Blwyddyn 2    Ellis

Blwyddyn 3    Noah C

Blwyddyn 5    Colby

Blwyddyn 6     Lowri-Ava

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Disney

Derbyn            Hunter

Blwyddyn 1    Tobin

Blwyddyn 2    Alys

Blwyddyn 3    Fred

Blwyddyn 5    Flo

Blwyddyn 6    Fletcher

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page