top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 12.04.2024

12.4.2024

 

 

Lluniau Ysgol

 

Bydd Colorfoto yn yr ysgol yn tynnu lluniau dosbarth ar ddydd Gwener, Ebrill 18ed. A wnewch chi sicrhau fod disgyblion yn dod i’r ysgol y neu gwisgoedd ysgol os gwelwch yn dda. Os  oes gwers ymarfer corff bydd angen dod i’r ysgol mewn gwisg ysgol a newid ar gyfer ymarfer corf am un wythnos.
 

Ymweliad y Cyngor Ysgol a’r Gwaith Haearn

 Dyddiadau Pwysig am Weddill y Tymor

 

18.4.24            Profion golwg Dosbarth Derbyn

19.4.24            Lluniau Dosbarth

24.5.24            Mabolgampau

27.5.24 – 31.5.24  Gwyliau hanner tymor

3.6.24              Ail-ddechrau ar ol hanner tymor

7.6.24              Diwrnod wrth gefn mabolgampau

20.6.24            Cyngerdd drymiau Blwyddyn 6 @ 12 45

27.6.24            Noson agored bl 5 a 6 yng Ngwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Nate

Derbyn                        Evie a Hunter

Blwyddyn 1    Kayla

Blwyddyn 2     Marley

Blwyddyn 3    Sawyer

Blwyddyn 4    Skyla

Blwyddyn 5    Harry P-K

Blwyddyn 6     Oliver T

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Theo

Derbyn                        Keegan

Blwyddyn 1    Isobelle

Blwyddyn 2    Scott

Blwyddyn 3    Fleur

Blwyddyn 4    Poppy

Blwyddyn 5    Flo

Blwyddyn 6     Aled

 

 

 

Dear parents and guradians,

 

 

School Photos

 

Colorfoto will be in school to take class photos on Friday, April 19th. Please ensure all children are wearing the correct uniform.

If your child has PE on a Friday, please send them in school uniform as a one off, with PE kit in their bags.

 

N.B. Colorfoto will remain in school to photograph the afternoon Meithrin session.

  

 

School Council Visit to Blaenafon Iron Works

 

 

  

 

 


 

Important Dates for the Diary

 

18.4.24            Reception vision and growth tests

19.4.24            Class photos

24.5.24            School Sports Day

27.5.24 – 31.5.24  Half-term holiday

3.6.24              School re-starts after half-term

7.6.24              Reserve Day for School Sports Day

20.6.24            Year 6 Cluster Drumming concert – to be held at Pontypool Park @ 12 45

27.6.24            Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening for Parents

@ YGGwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

19.7.24            Last day of term

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Nate

Derbyn                        Evie a Hunter

Blwyddyn 1    Kayla

Blwyddyn 2     Marley

Blwyddyn 3    Sawyer

Blwyddyn 4    Skyla

Blwyddyn 5    Harry P-K

Blwyddyn 6     Oliver T

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Theo

Derbyn                        Keegan

Blwyddyn 1    Isobelle

Blwyddyn 2    Scott

Blwyddyn 3    Fleur

Blwyddyn 4    Poppy

Blwyddyn 5    Flo

Blwyddyn 6     Aled

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page