top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 12.01.2024

12.1.2024

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Blwyddyn Newydd Dda

 

Blwyddyn Newydd Dda i holl deuluoedd a ffrindiau Ysgol Bryn Onnen. Gobeithiaf i bob un gael gwyliau heddychlon a braf a bod ein disgyblion i gyd yn dychwelyd i’r ysgol yn barod am flwyddyn gyffrous.

 

Dyddiadau Pwysig

 

Dyma rai digwyddiadau sydd eisioes wedi eu trefnu ar gyfer y flwyddyn sydd o’n blaen.

 

9.2.2024                      Eisteddfod ysgol

12-16.2.2024               Gwyliau Hanner Tymor

1.3.2024                      Dydd Gwyl Dewi

7.3.2024                      Diwrnod y Llyfr

22.3.2024                    Diwrnod olaf y tymor

25.3.24 – 5.4.2024      Gwyliau Pasg

 

 

Yr Urdd/Eisteddfod

 

Oherwydd fod y Pasg mor gynnar eleni bydd eisteddfodau lleol yn gynt hefyd. Felly, os hoffai eich plentyn gystadlu bydd angen iddynt ymaelodi a’r Urdd cyn gynted a phosib.

 

Eira

 

Mae ychydig son am eira yn rhagolygon y tywydd am yr wythnos nesaf. A all pob teulu sicrhau fod rhifau ffon cyfredol gennym yn y swyddfa os gwelwch yn dda.

 

Bar Pasta

 

O Ionawr 22ain ymlaen bydd yr opsiwn ffynci amser cinio yn cael eu newid i Far Pasta.

 

Bydd dewis o basta llysieuol a un gyda cig a dewis o fara neu fara garlleg. Ni fydd ffynci ar gael o hynny ymlaen.

 

Dear Parent / Guardian,

 

Happy New Year

 

A very happy New Year to all friendsand families of Ysgol Bryn Onnen. I trust you all had a restful and enjoyable holiday and that all pupils are really excited about the year ahead.

 

Important Dates

 

Here are a few dates already in the diary for this term.

 

9.2.2024                      School Eisteddfod. Children should come to school in team colours on this day.

12-16.2.2024               Half-term holidays

1.3.2024                      St David’s Day

7.3.2024                      World Book Day (details to follow soon)

22.3.2024                    Last Day of term

25.3.24 – 5.4.2024      Easter holidays

 

Yr Urdd/ Eisteddfod

 

Due to Easter being early this year closing dates and regional eisteddfods are happening earlier than usual in the year. If your child(ren) would like to participate in any musical, singing, recitation or art and craft competitions you will need to join the Urdd as a member.

 

Snow

 

The weather forecast shows that there is a small chance of some snow falling in Farteg next week. Can all families please ensure we have up-to-date emergency contact numbers. It is very important that families inform school if they change mobile phone numbers.

 

If the weather is particularly bad we will update parents via Schoop.

 

Please ensure you have downloaded the Schoop App.

Once you have downloaded the app the ID for Ysgol Bryn Onnen is 10423.

 

Pasta Bar

           

The funky option at lunch time will soon be replaced by a Pasta Bar option. Torfaen Catering have already rolled this at a number of schools and it has been very successful.

 

There will be a choice of a vegetable sauce or a meat based sauce. A choice of bread roll or garlic bread and a small bowl of salad.

 

This will be available from Monday, January 22nd.

 

Please not; this is instead of the funky option, no funky will be available.

 

Mari Lwyd

 

We were very lucky to be visited this week by Y Fari Lwyd. Y Fari Lwyd is an ancient Welsh tradition that would happen at the Old Calan (New Year). Groups of people would go around their community carrying the Mari Lwyd and visiting people’s houses. They would challenge each other to sing songs and share messages of good will and good luck for the year ahead. A small amount of beer may have been drunk as well!

 

A big thank you to Rhodri for coming to school and teaching our older pupils about such an important Welsh tradition.

  

Clubs

 

Minecarft Club will start on Monday. Please register using the details on the flyer below. Some children will also bring flyers home today.

 

Also, the Dads and Lads Fitness sessions which start on Tuesday the 16th of January.

Please use this link to register;

 

            

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page