top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 1.12.23


1.12.2023Annwyl Riant / Warcheidwad,Darllen Co


Rydym wedi prynnu rhaglen o’r enw Darllen Co er mwyn hybu sgiliau darllen Cymraeg ein plant.


Mae cyfri a chyfrinair gyda pob disgybl. Am y tro y cyfan ‘rydym yn gofyn yw i ddisgyblion ymgyfarwyddo a’r system.


Yn y Flwyddyn Newydd byddwn yn defnyddio Darllen Co i osod gwaith cartref a thasgau darllen. Bydd hyn yn ogystal a llyfrau darllen tarddodiadol.


Ffair Nadolig


Byddwn yn cynnal ein Ffair Nadolig ar Ragfyr y 7ed, rhwng 4 - 6 00.

Mae Ffrindiau Bryn Onnen yn edrych am wobrau raffl a gwirfoddolwyr all helpu ar y noson. Hefyd os hoffech redeg stondin, cysylltwch a Ffrindiau Bryn Onnen trwy Facebook.


Llongyfarchiadau


Llomgyfarchiadau mawr i Mr Evans a’i wraig Catrin, ar enedigaeth eu trydydd plentyn.


Bydd Mr Evans i ffwrdd o’r gwaith am gyfnod tadolaeth byr cyn dychwelyd yng nghanol Rhagfyr.


Tu ôl i'r llen

Y Wal Goch - Dros yr wythnosau diwethaf mae Bl5 & 6 wedi cydweithio efo’r elusen Adferiad i greu cardiau Nadoligaidd Cymraeg i blant yn Wcráin. Yn yr wythnos nesaf bydd yr elusen ynghyd ac aelodau o’r fyddin yn cymryd y cardiau yma i blant yn Wcráin. Edrychaf ymlaen at weld a rhannu'r rhaglen orffenedig efo rieni.Diolch i Mrs Williams am drefnu!
Disgybl yr Wythnos


Meithrin Konway

Derbyn Evelyn

Blwyddyn 1 Dolcie

Blwyddyn 2 Scott

Blwyddyn 3 Sawyer

Blwyddyn 4 Kayden

Blwyddyn 5 Florence

Blwyddyn 6 Ruby


Siaradwr Cymraeg yr wythnos


Meithrin Minnie-Rose

Derbyn Evie C

Blwyddyn 1 Isobelle

Blwyddyn 2 Marley

Blwyddyn 3 Casey-Leigh

Blwyddyn 4 Nyia

Blwyddyn 5 Evie L

Blwyddyn 6 Eira


Dear Parent / Guardian,


Darllen Co

We have invested in a programme called Darllen Co to support our pupils with Welsh Reading.

The programme has a large number of online books, divided into 8 “steps”.

All pupils in Years 1 – 6 have individual logins and passwords. We will extend this to Dosbarth Derbyn when the pupils are ready.


It is possible for pupils to log on at home and in school and it will run on the majority of devises e.g. phones, tablets, PCs.


At first we are asking that pupils familiarise themselves with the programme. They should learn how to login and navigate the library.


After Christmas teachers will use Darllen Co as part of homework and to set reading tasks for pupils. This will be in addition to, not instead of, traditional reading books.


Pupils should use their own Hwb address as a username to login.Christmas Fete


Our Christmas Fete will be held on Thursday December 7th between 4 00 and 6 00.

We are looking for these things for the Fete;


Raffle prize donations

Anyone interested in running a stall

Volunteers to help on stalls and in making refreshments


If you can support in any of these ways, please contact the PTA via their Facebook page.


Behind the scenes


Over the last few weeks Years 5&6 along with the Language Charter Y Wal Goch have been collaborating with the Adferiad charity. Creating Welsh Christmas cards with a personal message to the children of Ukraine. Next week the charity along with military will enter Ukraine to gift our cards to children. We look forward to receiving the final footage and programme to share with parents.


Thank you to Mrs Williams for arranging!
Congratulations


Congratulations to Mr Evans and his wife, Catrin, on the birth of their third child.

Mr Evans will be on paternity leave for the next two weeks before returning in mid-December.Pupil of the week


Meithrin Konway

Derbyn Evelyn

Blwyddyn 1 Dolcie

Blwyddyn 2 Scott

Blwyddyn 3 Sawyer

Blwyddyn 4 Kayden

Blwyddyn 5 Florence

Blwyddyn 6 Ruby


Welsh Speaker of the week


Meithrin Minnie-Rose

Derbyn Evie C

Blwyddyn 1 Isobelle

Blwyddyn 2 Marley

Blwyddyn 3 Casey-Leigh

Blwyddyn 4 Nyia

Blwyddyn 5 Evie L

Blwyddyn 6 EiraMwynhewch y penwythnos.


Enjoy the weekend!


Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

Mr. Rh ap Gwyn

Pennaeth / Headteacher

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page