top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

17.11.2023


17.11.2023Annwyl Riant / Warcheidwad,


Dyddiadau pwysig


Rhagfyr 7ed Ffair Nadolig 4 00 – 600

Rhagfyr 11eg Cyngerdd Nadolig 4,5 a 6

Rhagfyr 12ed Cyngerdd Nadolig Bl 2

Rhagfyr 13eg Cyngerdd Nadolig Bl 3 a 4

Rhagfyr 14eg Cyngerdd Nadolig Derbyn/Meithrin

Rhagfyr 20ed Parti Nadolig Meithrin, Derbyn, 1 and 2

Rhagfyr 21ain Parti Nadolig 3,4,5,6

Rhagfyr 22nd Dwirnon olaf y tymor (gorffen am 3 30)


Diwrnod Plant Mewn Angen


Roedd yr Ysgol yn edrych yn lliwgar iawn heddiw a chafodd pawb lawer o hwyl yn gwisgo pyjamas a dysgu am sut mae’r elusen yn gweithio.


Casglodd Ysgol Bryn Onnen £155. Diolch i bawb am eu cyfraniad.


Cynnig Gofal Plant


Mae rhieni plant sy'n gweithio yng Nghymru yn gymwys i gael 30 awr o ofal plant am ddim. Dyma fanylion sut y gellir cyrchu hwn.


I fod yn gymwys ar gyfer y Cynnig, rhaid i bob rhiant:


• Byw yng Nghymru

• Bod â phlentyn 3 neu 4 oed

• Ennill llai na £100,000 y flwyddyn

• Bod yn gyflogedig ac ennill o leiaf, ar gyfartaledd, yr hyn sy'n cyfateb i weithio 16 awr yr wythnos ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu Gyflog Byw

• Neu fod wedi cofrestru ar gwrs israddedig, ôl-raddedig neu addysg bellach sydd o leiaf 10 wythnos o hyd


Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda tim Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen ;


Tel/Ffon: 0800 0196330 Email/Ebost: FIS@torfaen.gov.uk


Disgybl yr Wythnos


Meithrin Lyra Alice

Derbyn Xander

Blwyddyn 1 Tobyn

Blwyddyn 2 Macsen

Blwyddyn 3 Noah

Blwyddyn 4 Isla

Blwyddyn 5 Steven


Welsh Speaker of the week


Meithrin Josh

Derbyn Hunter

Blwyddyn 1 Isabelle

Blwyddyn 2 Bradley

Blwyddyn 3 Chloe-Jay

Blwyddyn 4 Fred

Blwyddyn 5 Colby


Dear Parent / Guardian,


Children in Need


Ysgol Bryn Onnen looked incredibly colourful this morning with everyone in their pyjamas for Children in Need. We collected a total of £155. Thank you to everyone for participating.


Families can also contribute to Children in Need online;
Training Days in 2024


Ysgol Bryn Onnen will have 3 training days in the second half of the school year.


These will be on;

Monday January 8th

Tuesday January 9th

Monday April 8th


Curriculum for Wales


In our recent parent survey it was noted that parents aren’t familiar with the terms used in the new curriculum.


Progress steps

Schools aren’t split into Foundation Phase and Key Stage 2 anymore, or Infants and Juniors as some of us may remember form our own school days.


Primary schools now consist of 3 Progress Steps;


Progress step 1 – Nursery and Reception

Progress step 2 – Year 1,2 and 3

Progress step 3 – Year 4,5 and 6


When pupils move to secondary school Progress Step 4 will include Years 7-9.


Areas of Learning and Experience (AOLEs)


Subject areas are now split into 6 AOLEs


Numeracy – Maths and Numeracy

Literacy, language and communication – Welsh, English and foreign languages (for us and schools feeding Gwynllyw this will be Spanish)

Humanities – History, gGography and RE (in secondary school this will also include sociology)

Science and technology – Science and Design Technology. This will also include some aspects of computer science

Creative Arts – dance, art, textiles, drama

Health and wellbeing


All 6 AOLEs count equally and we work hard as a school to ensure our topics include a range of AOLEs.

Some topics may have more history than science, or more art than drama. But over the year we will ensure all classes get a balanced curriculum.


Currently when children finish Progress Step 4, GCSEs will be taught as separate subjects. This might change in the future.


Progression


Pupils aren’t awarded levels or grades at the end of school stages any more e.g. at the end of Year 2 and 6. Instead we are expected to show how much progress children make within a year and from year to year.


Free Childcare Offer


Working parents of children in Wales qualify for 30 hours of free childcare. Here are details of how this can be accessed.


To be eligible for the Offer, each parent must:

• Live in Wales

• Have a child aged 3 or 4 years old

• Earn less than £100,000 per year

• Be employed and earn at least, on average, the equivalent to working 16 hours a week at the National Minimum Wage or Living Wage

• Or be enrolled on either an undergraduate, postgraduate or further education course that is at least 10 weeks in length


Some parents have been having difficulty accessing Flying Start provision with some Nurseries.


The best place for information is Torfaen family Information Service;


Freephone helpline: 0800 0196 330

www.torfaenfis.org

Email: FIS@torfaen.gov.uk

Drop in to Cwmbran Integrated Children’s Centre during

office hours.

Find us on Facebook: TorfaenEarlyYears

Follow us on Instagram: EarlyYearsTorfaen


Key Dates the Term


December 7th Christmas fete 4 00 – 600

December 11th Year 4,5,6 Christmas concert

December 12th Year 2 Christmas concert

December 13th Year 1 and 3 Christmas concert

December 14th Derbyn/Meithrin Christmas concert

December 20th Christmas Party Meithrin, Debrbyn, 1 and 2

December 21st Christmas Party 3,4,5,6

December 2nd Last day of term (finish at 3 30)Pupil of the week


Meithrin Lyra Alice

Derbyn Xander

Blwyddyn 1 Tobyn

Blwyddyn 2 Macsen

Blwyddyn 3 Noah

Blwyddyn 4 Isla

Blwyddyn 5 Steven


Welsh Speaker of the week


Meithrin Josh

Derbyn Hunter

Blwyddyn 1 Isabelle

Blwyddyn 2 Bradley

Blwyddyn 3 Chloe-Jay

Blwyddyn 4 Fred

Blwyddyn 5 ColbyMwynhewch y penwythnos.


Enjoy the weekend!


Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

Mr. Rh ap Gwyn

Pennaeth / Headteacher

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page