top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 9.2.2024

9.2.2024

 

 

Diwrnod y Llyfr

 

Eleni bydd Diwrnod y Llyfr ar fawrth y 7ed. Ar y dydd byddwn yn gwneud gwaith am lyfrau ac awduron.

Bydd ein ffocwws eleni ar lyfrau Roald Dahl, Dr Zeuss, Julia Donaldson a Jeff Kinney. Hoffen weld cymaint o blant a phosib wedi gwisgo fel cymeriadau o’u llyfrau os gwelwch yn dda.

 

Dydd Miwsig Cymraeg

 

Heddiw rydym wedi bod yn dathlu Dydd Miwsig Cymru. Mae’r disgyblion wedi bod wrth eu boddau yn gwrnado ar gerddoriaeth Cymraeg. Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyw hefyd wedi bod yn darlledu rhaglen ar Radio Gwynllyw am Ddydd Miwsig Cymraeg. Gallwch wrando ar y rhaglen, a rhai o ein cyn-ddisgyblion, yma.

 

 

Dychwelyd ar ol y Gwyliau

 

Bydd yr Ysgol yn ail-agor i ein holl ddisgyblion ar ddydd Llun, Chwefror 19eg.

 

Staff Amser Cinio

 

Rydym wedi hysbysebu yn ddiweddar am staff i  oruchwulio disgyblion drwy amser cinio.

Yr oriau yw 11 45 – 1 30 (1 ¾ awr y dydd). Rydym yn edrych am weithywr rhan a llawn amser. Os hoffech fwy o fanylion, cysylltwch a’r Ysgol os gwelwch yn dda.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Jennifer

Derbyn                        Logan

Blwyddyn 2    Marley

Blwyddyn 3    Sonny

Blwyddyn 4    Oliver N

Blwyddyn 5    Kaylum

Blwyddyn 6    Aled

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Minnie-Rose

Derbyn                        Xander a Hunter

Blwyddyn 1    Ollie

Blwyddyn 2    Ethan

Blwyddyn 3    Betsi

Blwyddyn 4    Skyla

Blwyddyn 5    Ava-Mali

Blwyddyn 6     Elcie-Mae

 

Dear Parent / Guardian,

 

World Book Day

 

World Book Day is on March 7th. We will be running lots of activities on the day to promote reading for pleasure. In school we will be focussing on the books of Dr Zeuss, Jeff Kinney, Roald Dahl and Julia Donaldson. On World Book Day we would like to see as many pupils as possible dressed as characters from their books. Pupils can also dress up as characters from other books but no superheroes please.

 

Dydd Miwsig Cymraeg

 

Today is Welsh Music Day where we celebrate the fantastic Welsh music and musicians that we enjoy listening to.

Please encourage your children to listen to Welsh music during the holiday. Ysgol Gymraeg Gwynllyw have also broadcast a programme about Welsh music on Radio Gwynllyw. You can listen on the link below.

 


 

 

Family Arts and Crafts Club

 

There will be a Family Arts and Crafts Club at Ysgol Bryn Onnen on March 5th, 12th and 19th. The club will run from 4 30 to 5 30.

 

The club is free and all materials will be provided for free. To register, please use this link;

 

First Day Back

 

All pupils will start back on Monday, February 19th.

 

 

Upcoming dates

 

 

12-16.2.2024               Half-term holidays

 

1.3.2024                      St David’s Day

 

7.3.2024                      World Book Day (details to follow above)

 

22.3.2024                    Last Day of term

 

25.3.24 – 5.4.2024      Easter holidays

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Jennifer

Derbyn                        Logan

Blwyddyn 2    Marley

Blwyddyn 3    Sonny

Blwyddyn 4    Oliver N

Blwyddyn 5    Kaylum

Blwyddyn 6    Aled

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Minnie-Rose

Derbyn                        Xander a Hunter

Blwyddyn 1    Ollie

Blwyddyn 2    Ethan

Blwyddyn 3    Betsi

Blwyddyn 4    Skyla

Blwyddyn 5    Ava-Mali

Blwyddyn 6     Elcie-Mae

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page