top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 5.7.24

4.7.2024

 

Gwyl Treftadaeth Blaenafon

 

Mwynhaodd pawb Wyl Treftadaeth Blaenafon ar y penwythnos. Cymrodd nifer fawr o blant yn yr orymdaith, rhai gyda’r ysgol ac eraill gyda grwpiau yn y gymuned.

 

Mae pawb yn edrych ymlaen yn fawr at 25 penblwydd yr wyl flwyddyn nesaf.

 

 
 

Gwyl Ddawns

 

Mwynhaodd pawb ein gwyl ddawns ar ddydd Iau. Gwelwyd perfformiadau o bob math gan gynnwys Grease, High School Musical a Dewin Oz.

Diolch yn fawr i rieni am ddarparu gwisgoedd. Diolch yn fawr i’r holl staff am eu cefnogaeth a diolch arbenning i Mrs Simons am drefnu y cyfan.

  

Llywodraethwyr

 

Rydym yn chwilio am Rieni Lywodraethwyr a Llywodraethwyr Cymunedol. Os ydych yn adnabod unrhywun sydd a diddordeb yn y swyddi, cysyllwtch a’r ysgol os gwelwch yn dda.

 

Cit Chwaraeon

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen yn bwriadu prynnu cit chwaraeon gall timau yr ysgol wisgo mewn gemau a chystadlaethau.

Os ydych yn adnabod unrhywun a fyddai gyda diddordeb mewn noddi y citiau yna cysylltwch trwy dudalen Facebook y PTA.

 

Dyddiadau Pwysig

 

17.7.24            Gwasanaeth gadael Bl 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

Mis Medi

 

Bydd yr ysgol y ail-agor i ein holl ddisgyblion ar ddydd Mercher, Medi 4ydd.

 

 

 

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Heritage Day

 

 A large number of our pupils took part in Blaenafon Heritage Day on Saturday. Many paraded with the school and others with various clubs form the town.

 

Plans are already under way for next year’s Heritage Day celebrations where the event will be 25 years old.

 

  
 


 

 


 

Dance Festival

 

On Wednesday we saw our 3rd annual Dance Festival. The theme was Musicals and we saw amazing dances from High School Musical, Grease The Wizard of Oz and many others.

All of the children performed brilliantly and a fabulous time was had by all who watched.

 

A big thank you to all parents for their support on the night and for helping provide costumes.

 

A very big thank you also to Mrs Simons, Miss Archer and Miss Long for all their hard work arranging the festival.

  

 

Rugby Kit

 

Ysgol Bryn Onnen’s PTA are looking at providing a sports kit for the school that can be used in games and tournaments. If anyone knows a local company who could be interested in sponsoring the kit, please encourage them to contact the PTA through their Facebook page.

 

Governors

 

Ysgol Bryn Onnen is currently looking for new governors. We are looking for Parent Governors and Community Governors.

If you are interested in becoming a Parent Governor please complete the nomination form sent out on Schoop recently. Or, contact the school and we can send a paper copy.

 

If you know anyone who would like to become a Community Governor, please ask them to contact the school directly.

 

Key Dates for the Rest of Term

 

17.6.24            Year 6 Leavers’ Assembly

19.6.24            Last day of term

 

September

 

School starts for all pupils after the summer on Wednesday, September 4th.

 

 

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page