top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 24.5.24

23.5.2024

 

 

Bore Coffi

 


 

Ar ddydd Iau cynhaliodd Blwyddyn 1 Fore Darllen. Daeth nifer o rieni y dosbarth i’r ysgol i weld sut yr ydym yn dysgu sut i ddarllen.

Hefyd daeth gwirfoddolwyr o Wyl Treftadaeth Blaenafon i greu bunting ar gyfer yr wyl.
 Gwyl Ddawns

  

 

Trwy’r wythnos mae Ysgolion Torfaen wedi bod yn perfformio mewn gwyl ddawns yn Theatr y Congress. Ar nos Fercher perfformiodd tim dawns Ysgol Bryn Onnen. Perfformiodd y marched yn ffantastig o flaen theatre oedd yn llawn dop. Da iawn pawb.

 

Diolch yn fawr hefyd i Miss Stephens am ei holl waith caled yn hyfforddi y merched.

 

Dyddiadau Pwysig

 

27.5.24 – 31.5.24  Gwyliau hanner tymor

3.6.24              Ail-ddechrau ar ol hanner tymor

7.6.24              Diwrnod mabolgampau

20.6.24            Cyngerdd drymiau Blwyddyn 6 @ 12 45

27.6.24            Noson agored bl 5 a 6 yng Ngwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

4.7.24              Gwyl Ddawns

17.7.24            Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Minnie-Rise

Derbyn                        Evelyn

Blwyddyn 1    Ruben

Blwyddyn 2     Alice

Blwyddyn 3    Ella

Blwyddyn 4    Nyia, Laney-Del a Elizabeth

Blwyddyn 5    Harry

Blwyddyn 6     Aled

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        Isabella

Blwyddyn 1    Toby-Thomas

Blwyddyn 2    Maisie

Blwyddyn 3    Freya

Blwyddyn 4    Isobelle

Blwyddyn 5    Maddie

Blwyddyn 6     Robynne-Fae

 

Dear Parent / Guardian,

 

Coffee Morning

 

On Thursday, Year 1 held a coffee morning to show families how we learn to read. Families learnt about Darllen Co and Tric a Chlic and how we use them to support Welsh reading.

Volunteers from Blaenafon Hertiage Day also joined us to make some bunting for Heritage Day.

  

Torfaen Schools Dance Festival

  

Over three nights this week Torfaen schools have been holding a dance festival at the Congress Theatre in Cwmbran. Almost all schools in Torfaen performed on stage at some point.

Our dance team performed brilliantly on Wednesday night. All of the girls thoroughly enjoyed performing in front of a packed theatre.

 

A huge thank you to Miss Stephens for all of her hard work in teaching the team in the lead up to the festival.

 

Half term holiday

 

Remember next week is half-term. School re-starts for all pupils on Monday, June 3rd.

 

Dates for the rest of term

 

27.5.24 – 31.5.24  Half-term holiday

3.6.24              School re-starts after half-term

7.6.24              School Sports Day

20.6.24            Year 6 Cluster Drumming concert – to be held at Pontypool Park @ 12 45

27.6.24            Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening for Parents

@ YGGwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

4.7.24              Dance Festival

17.7.24            Year 6 Leavers Assembly

19.7.24            Last day of term

 

 

Meithrin          Minnie-Rise

Derbyn                        Evelyn

Blwyddyn 1    Ruben

Blwyddyn 2     Alice

Blwyddyn 3    Ella

Blwyddyn 4    Nyia, Laney-Del a Elizabeth

Blwyddyn 5    Harry

Blwyddyn 6     Aled

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        Isabella

Blwyddyn 1    Toby-Thomas

Blwyddyn 2    Maisie

Blwyddyn 3    Freya

Blwyddyn 4    Isobelle

Blwyddyn 5    Maddie

Blwyddyn 6     Robynne-Fae

 

 

           

Mwynhewch y gwyliau.

 

Enjoy the holidays!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 23.5.2024

 

 

Bore Coffi

 


 

Ar ddydd Iau cynhaliodd Blwyddyn 1 Fore Darllen. Daeth nifer o rieni y dosbarth i’r ysgol i weld sut yr ydym yn dysgu sut i ddarllen.

Hefyd death gwirfoddolwyr o Wyl Treftadaeth Blaenafon i greu bunting ar gyfer yr wyl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwyl Ddawns

 


 

 

Trwy’r wythnos mae Ysgolion Torfaen wedi bod yn perfformio mewn gwyl ddawns yn Theatr y Congress. Ar nos Fercher perfformiodd tim dawns Ysgol Bryn Onnen. Perfformiodd y marched yn ffantastig o flaen theatre oedd yn llawn dop. Da iawn pawb.

 

Diolch yn fawr hefyd i Miss Stephens am ei holl waith caled yn hyfforddi y merched.

 

Dyddiadau Pwysig

 

27.5.24 – 31.5.24  Gwyliau hanner tymor

3.6.24              Ail-ddechrau ar ol hanner tymor

7.6.24              Diwrnod mabolgampau

20.6.24            Cyngerdd drymiau Blwyddyn 6 @ 12 45

27.6.24            Noson agored bl 5 a 6 yng Ngwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Mabolgampau Blwyddyn 6 @ YG Gwynllyw

4.7.24              Gwyl Ddawns

17.7.24            Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6

19.7.24            Diwrnod olaf y tymor

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Minnie-Rise

Derbyn                        Evelyn

Blwyddyn 1    Ruben

Blwyddyn 2     Alice

Blwyddyn 3    Ella

Blwyddyn 4    Nyia, Laney-Del a Elizabeth

Blwyddyn 5    Harry

Blwyddyn 6     Aled

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        Isabella

Blwyddyn 1    Toby-Thomas

Blwyddyn 2    Maisie

Blwyddyn 3    Freya

Blwyddyn 4    Isobelle

Blwyddyn 5    Maddie

Blwyddyn 6     Robynne-Fae

 

Dear Parent / Guardian,

 

Coffee Morning

 

On Thursday, Year 1 held a coffee morning to show families how we learn to read. Families learnt about Darllen Co and Tric a Chlic and how we use them to support Welsh reading.

Volunteers from Blaenafon Hertiage Day also joined us to make some bunting for Heritage Day.

 


 

 

Torfaen Schools Dance Festival

 


 

Over three nights this week Torfaen schools have been holding a dance festival at the Congress Theatre in Cwmbran. Almost all schools in Torfaen performed on stage at some point.

Our dance team performed brilliantly on Wednesday night. All of the girls thoroughly enjoyed performing in front of a packed theatre.

 

A huge thank you to Miss Stephens for all of her hard work in teaching the team in the lead up to the festival.

 

Half term holiday

 

Remember next week is half-term. School re-starts for all pupils on Monday, June 3rd.

 

Dates for the rest of term

 

27.5.24 – 31.5.24  Half-term holiday

3.6.24              School re-starts after half-term

7.6.24              School Sports Day

20.6.24            Year 6 Cluster Drumming concert – to be held at Pontypool Park @ 12 45

27.6.24            Ysgol Gymraeg Gwynllyw Open Evening for Parents

@ YGGwynllyw

29.6.24            Blaenafon Heritage Day

3.7.24              Year 6 Sports Day @ YG Gwynllyw

4.7.24              Dance Festival

17.7.24            Year 6 Leavers Assembly

19.7.24            Last day of term

 

 

Meithrin          Minnie-Rise

Derbyn                        Evelyn

Blwyddyn 1    Ruben

Blwyddyn 2     Alice

Blwyddyn 3    Ella

Blwyddyn 4    Nyia, Laney-Del a Elizabeth

Blwyddyn 5    Harry

Blwyddyn 6     Aled

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Konway

Derbyn                        Isabella

Blwyddyn 1    Toby-Thomas

Blwyddyn 2    Maisie

Blwyddyn 3    Freya

Blwyddyn 4    Isobelle

Blwyddyn 5    Maddie

Blwyddyn 6     Robynne-Fae

 

 

           

Mwynhewch y gwyliau.

 

Enjoy the holidays!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page