top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 23.02.2024

23.2.2024

 

 

Diwrnod y Llyfr

 

Eleni bydd Diwrnod y Llyfr ar fawrth y 7ed. Ar y dydd byddwn yn gwneud gwaith am lyfrau ac awduron.

Bydd ein ffocwws eleni ar lyfrau Roald Dahl, Dr Zeuss, Julia Donaldson a Jeff Kinney. Hoffen weld cymaint o blant a phosib wedi gwisgo fel cymeriadau o’u llyfrau os gwelwch yn dda.

 

 

Staff Amser Cinio

 

Rydym wedi hysbysebu yn ddiweddar am staff i  oruchwulio disgyblion drwy amser cinio.

Yr oriau yw 11 45 – 1 30 (1 ¾ awr y dydd). Rydym yn edrych am weithywr rhan a llawn amser. Os hoffech fwy o fanylion, cysylltwch a’r Ysgol os gwelwch yn dda.

 

ESTYN

 

Bydd ESTYN yn arolygu Ysgol Bryn Onnen ar Fawrth y 4ydd. Hoffen i gymaint o deuluoedd a phosib gwblhau yr holiadur rhieni/gofalwyr os gwelwch yn dda.

 

  

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Noah

Derbyn           Marcie

Blwyddyn 1    Ruben

Blwyddyn 2     Maci

Blwyddyn 3    Sonny

Blwyddyn 4    Elizabeth

Blwyddyn 5    Brooke

Blwyddyn 6    Mason

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Rocco

Derbyn           Daisy

Blwyddyn 1    Ciah

Blwyddyn 2    Dolly-Jane

Blwyddyn 3    Noah C

Blwyddyn 5    Mickey

Blwyddyn 6     Fynley

 

Dear Parent / Guardian,

 

World Book Day

 

World Book Day is on March 7th. We will be running lots of activities on the day to promote reading for pleasure. In school we will be focussing on the books of Dr Zeuss, Jeff Kinney, Roald Dahl and Julia Donaldson. On World Book Day we would like to see as many pupils as possible dressed as characters from their books. Pupils can also dress up as characters from other books but no superheroes please.

 

 

Family Arts and Crafts Club

 

There will be a Family Arts and Crafts Club at Ysgol Bryn Onnen on March 5th, 12th and 19th. The club will run from 4 30 to 5 30.

 

The club is free and all materials will be provided for free. To register, please use this link;

 

 

ESTYN

 

We would be grateful if as many families as possible complete the pre-inspection questionnaire for ESTYN.

N.B. It is only available until 11 00 pm on Sunday.

 

 


 

Upcoming dates

 

 

1.3.2024                      St David’s Day

 

7.3.2024                      World Book Day (details to follow above)

 

20.3.2024                    Year 5 transition day to Gwynllyw

 

22.3.2024                    Last Day of term

 

25.3.24 – 5.4.2024      Easter holidays

 


Disgybl yr Wythnos

Meithrin          Noah

Derbyn           Marcie

Blwyddyn 1    Ruben

Blwyddyn 2     Maci

Blwyddyn 3    Sonny

Blwyddyn 4    Elizabeth

Blwyddyn 5    Brooke

Blwyddyn 6    Mason

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

Meithrin          Rocco

Derbyn           Daisy

Blwyddyn 1    Ciah

Blwyddyn 2    Dolly-Jane

Blwyddyn 3    Noah C

Blwyddyn 5    Mickey

Blwyddyn 6     Fynley

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page