top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 22.03.2024

 

22.3.2024

 

 

 

Taith yr Iaith/Cor

 

Yr wythnos hon mae blwyddyn 5 wedi cael dau gyfle i ymweld â Gwynllyw i ddechrau y broses pontio i’r ysgol uwchradd. Perfformiodd y plant bedair o ganeuon gyda chorau o ysgolion eraill y clwstwr.

 

Gallwch wrando ar y cyngerdd yma;

 

  

Pared Hetiau Pasg

 

Heddiw cawsom bared hetiau Pasg hyfryd a lliwgar. Roedd y disgyblion i gyd yn edrych yn ffantastig y neu hetiau Pasg a phawb yn amlwg wedi gewithio yn galed iawn are u hetiau a gwisgoedd. Diolch yn fawr iawn i reini am helpu i greu yr hetiau.

 

 

 

Dosbarth Derbyn

  

Bydd Tîm Nyrsio Ysgol ABUHB yn ymweld â’r ysgol yn fuan i brofi llygaid a mesur twf plant yn y dosbarth derbyn. Gelwir hyn yn Adolygiad Mynediad i'r Ysgol (AMY). I gael rhagor o wybodaeth am yr AMY ac i weld ein polisi preifatrwydd, ewch i: https://bipab.gig.cymru/ysbytai/gwasanaethau-gofal-iechyd-plant/nyrsio-ysgol/adolygiad-wrth-ddechraur-ysgol/ 

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Josh S

Derbyn                        Xander

Blwyddyn 1    Eloise

Blwyddyn 2    Jude

Blwyddyn 3    Halle-Reese

Blwyddyn 4    Poppy

Blwyddyn 6     Megan a Brenin

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Rory

Derbyn                        Cohen

Blwyddyn 1    Rose

Blwyddyn 2    Bradley

Blwyddyn 3    Elijah E

Blwyddyn 4    Isla

Blwyddyn 6    Harri T

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Taith yr Iaith/Transition Choir

 

Blwyddyn 5 have started to make transition visits to Ysgol Gymraeg Gwynllyw to help them get use to the staff and site ready for when they move school

 

They have also been participating in a Cluster Choir with other Gwynllyw feeder schools. All schools have learnt four songs and will be performing together at Ysgol Gymraeg Gwynllyw on Friday.

We are very grateful to Mrs Susie Webb for her fabulous work training the choirs.

 

On Friday morning the concert can be heard live on www.singergise.com 

 

Garndiffaith Dinner Club

 

On Tuesday a number of pupils from Blwyddyn 1 and 2 were invited to the Garndiffaith Millennium Hall to sing for the Millennium Hall Lunch Club. They performed songs and poems they had learnt for St David’s Day.

 

 

 

Reception Class Growth and Vision Screening

 

 

Message for schools to send to parents/carers:

 

The ABUHB School Nursing Team will soon be visiting school to test the vision and measure the growth of children in reception year. This is called the School Entry Review (SER). For more information about the SER and to view our privacy policy please visit: 

 

 

 

Easter Bonnet Parade

 

Pupils looked wonderfully colourful today in their Easter Bonnets. We had a parade and pupils have had fun making cards and some have made cakes in class.

 

Here are some photos of the pupils in their Easter Bonnets.

 
 

Key Dates for the Rest of Term

 

22.3.2024                    Last Day of term

 

25.3.24 – 5.4.2024      Easter holidays

 

8.4.2024                      Staff Training, school closed

 

19.4.2024                    Class Photos

 

24.5.2024                    School Sports Day

 

Accommodation

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Josh S

Derbyn                        Xander

Blwyddyn 1    Eloise

Blwyddyn 2    Jude

Blwyddyn 3    Halle-Reese

Blwyddyn 4    Poppy

Blwyddyn 6     Megan a Brenin

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Rory

Derbyn                        Cohen

Blwyddyn 1    Rose

Blwyddyn 2    Bradley

Blwyddyn 3    Elijah E

Blwyddyn 4    Isla

Blwyddyn 6    Harri T

 

           

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

 

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page