top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 2.2.2024

02.02.2024

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Clwb Celf a Chrefft i’r Teulu

 

Bydd Clwb Celf yn dechrau yn Ysgol Bryn Onnen ar y 5ed o Fawrth. Bydd y Clwb y rhedeg ar y 5ed, 12ed a 19eg o 4 30 hyd at 5 30.

 

 

Eisteddfod yr Ysgol

 

Heddiw mwynhaodd pawb yn ein eisteddfod. Gwelwyd plant yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau canu, llefaru dawns a chelf.

 

Meithrin

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st   Konway

2il/2nd   Reggie

3ydd/3rd Theo

 

Celf/Art

 

1af/1st   Nate

2il/2nd     Lyra-Alice

3ydd/3rd  Theo

 

Derbyn

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st  Logan

2il/2nd  Connie T

3ydd/3rd Evelyn

 

Celf/Art

 

1af/1st  Nyran

2il/2nd  Owain E

3ydd/3rd Isabella

 

 

Blwyddyn 1

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st    Aoife

2il/2nd    Isobelle

3ydd/3rd Ciah

 

Celf/Art

 

1af/1st   Kenzie

2il/2nd   Kayla

3ydd/3rd Isla

 

Blwyddyn 2

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st  Jude

2il/2nd Maisie

3ydd/3rd Bradley G

 

Celf/Art

 

1af/1st Connie W

2il/2nd Alys

3ydd/3rd Jake

 

Blwyddyn 3

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st  – Phoebe Fellows

2ai/2nd l – Fleur Morgan-Smith

3ydd3rd  – Casey-Leigh Clark

 

Celf/Art

 

1af/1st  – Halle Rees

2ail /2nd – Fleur Morgan-Smith

3ydd/3rd  – Eleri Morris

 

Blwyddyn 4

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st – Elizabeth Cox

2ail/2nd  – Poppy Kingdon

3ydd/3rd  – Evelyn Brown

 

Celf/Art

 

1af/1st  – Isla Alexander

2ail/2nd  – Fred Bumpas

3ydd/3rd  – Isobelle Osmond

 

Blwyddyn 5

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st  – Joshua Toovey

2ail/2nd – Connah Beech

3ydd/3rd  – Evie Lewis

 

Celf/Art

 

Blwyddyn 6

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st – Mia Clark

2ail/2nd  – Elcie-Mae Rhydderch

3ydd/3rd  – Ffion Wright

 

Celf/Art

 

1af/1st  – Sebastian Banot

2ail/2nd  – Mia Clark

3ydd/3rd  – Mason Crawford

 

Llefaru/Recitation Bl 1 a 2

 

1af/1st  Maisie

2il/2nd  Ellis

 

Llefaru/Recitation Bl 3 a 4

 

1af/1st Fleur

2il/2nd Evelyn

3ydd/3rd Phoebe

 

Llefaru/Recitation Bl 5 a 6

 

1af/1st Noah

2il/2nd Josh

3ydd/3rd Calan G

 

Canu/Singing Bl 1 a 2

 

1af/1st  Maisie

2il/2nd  Ellis

 

Canu/Singing 3 a 4

 

1af/1st  Evelyn

2il/2nd  Laney-Del

3rd/3ydd Dolly S

 

Canu/singing Bl 5 a  6

 

1af/1st Lily-May

2il/2nd Neveah

3ydd/3rd Josh T

 

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Jennifer

Derbyn                        Evelyn

Blwyddyn 2    Scott

Blwyddyn 3    Iwan G

Blwyddyn 4    Niya

Blwyddyn 5    Caerwyn G

Blwyddyn 6    Megan N a Jack

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Llewelyn

Derbyn                        Evie

Blwyddyn 2    Macsen

Blwyddyn 3    Noah C

Blwyddyn 4    Jacob-Jay

Blwyddyn 5    Oliver

Blwyddyn 6     Ffion W

 

Dear Parent / Guardian,

 

School Eisteddfod

 

Today we all enjoyed our school eisteddfod. We all enjoyed watching pupils from various classes perform their dances, songs and recitations. Pupils have also competed in art and handwriting competitions to earn points for their team.

 

The winners of the Eisteddfod were Afon Lwyd.

 

Family Arts and Crafts Club

 

There will be a Family Arts and Crafts Club at Ysgol Bryn Onnen on March 5th, 12th and 19th. The club will run from 4 30 to 5 30.

 

The club is free and all materials will be provided for free. To register, please use this link;

 

Meithrin

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st   Konway

2il/2nd   Reggie

3ydd/3rd Theo

 

Celf/Art

 

1af/1st   Nate

2il/2nd     Lyra-Alice

3ydd/3rd  Theo

 

Derbyn

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st  Logan

2il/2nd  Connie T

3ydd/3rd Evelyn

 

Celf/Art

 

1af/1st  Nyran

2il/2nd  Owain E

3ydd/3rd Isabella

 

 

Blwyddyn 1

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st    Aoife

2il/2nd    Isobelle

3ydd/3rd Ciah

 

Celf/Art

 

1af/1st   Kenzie

2il/2nd   Kayla

3ydd/3rd Isla

 

Blwyddyn 2

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st  Jude

2il/2nd Maisie

3ydd/3rd Bradley G

 

Celf/Art

 

1af/1st Connie W

2il/2nd Alys

3ydd/3rd Jake

 

Blwyddyn 3

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st  – Phoebe Fellows

2ai/2nd l – Fleur Morgan-Smith

3ydd3rd  – Casey-Leigh Clark

 

Celf/Art

 

1af/1st  – Halle Rees

2ail /2nd – Fleur Morgan-Smith

3ydd/3rd  – Eleri Morris

 

Blwyddyn 4

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st – Elizabeth Cox

2ail/2nd  – Poppy Kingdon

3ydd/3rd  – Evelyn Brown

 

Celf/Art

 

1af/1st  – Isla Alexander

2ail/2nd  – Fred Bumpas

3ydd/3rd  – Isobelle Osmond

 

Blwyddyn 5

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st  – Joshua Toovey

2ail/2nd – Connah Beech

3ydd/3rd  – Evie Lewis

 

Celf/Art

 

Blwyddyn 6

 

Llawysgrifen/Handwriting

 

1af/1st – Mia Clark

2ail/2nd  – Elcie-Mae Rhydderch

3ydd/3rd  – Ffion Wright

 

Celf/Art

 

1af/1st  – Sebastian Banot

2ail/2nd  – Mia Clark

3ydd/3rd  – Mason Crawford

 

Llefaru/Recitation Bl 1 a 2

 

1af/1st  Maisie

2il/2nd  Ellis

 

Llefaru/Recitation Bl 3 a 4

 

1af/1st Fleur

2il/2nd Evelyn

3ydd/3rd Phoebe

 

Llefaru/Recitation Bl 5 a 6

 

1af/1st Noah

2il/2nd Josh

3ydd/3rd Calan G

 

Canu/Singing Bl 1 a 2

 

1af/1st  Maisie

2il/2nd  Ellis

 

Canu/Singing 3 a 4

 

1af/1st  Evelyn

2il/2nd  Laney-Del

3rd/3ydd Dolly S

 

Canu/singing Bl 5 a  6

 

1af/1st Lily-May

2il/2nd Neveah

3ydd/3rd Josh T

 

 

Upcoming dates

 

 

12-16.2.2024               Half-term holidays

 

1.3.2024                      St David’s Day

 

7.3.2024                      World Book Day

 

22.3.2024                    Last Day of term

 

25.3.24 – 5.4.2024      Easter holidays

 


 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Jennifer

Derbyn                        Evelyn

Blwyddyn 2    Scott

Blwyddyn 3    Iwan G

Blwyddyn 4    Niya

Blwyddyn 5    Caerwyn G

Blwyddyn 6    Megan N a Jack

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Llewelyn

Derbyn                        Evie

Blwyddyn 2    Macsen

Blwyddyn 3    Noah C

Blwyddyn 4    Jacob-Jay

Blwyddyn 5    Oliver

Blwyddyn 6     Ffion W

 

            

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page