top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Cylchlythyr 1.3.2024

1.3.2024

 

 

Diwrnod y Llyfr

 

Eleni bydd Diwrnod y Llyfr ar fawrth y 7ed. Ar y dydd byddwn yn gwneud gwaith am lyfrau ac awduron.

Bydd ein ffocwws eleni ar lyfrau Roald Dahl, Dr Zeuss, Julia Donaldson a Jeff Kinney. Hoffen weld cymaint o blant a phosib wedi gwisgo fel cymeriadau o’u llyfrau os gwelwch yn dda.

 

Clwb Celf

 

Bydd Clwb Celf yn dechrau yn yr ysgol ar ddydd Mawrth, Mawrth y 5ed am 4 30. Cliciwch ar y ddolen i gofrestru.

 

 

Estyn

 

Bydd Estyn yn cynnal arolwg o Ysgol Bryn Onnen wythnos nesaf. Cofiwch am y cyfarfod i rieni sydd am 3 45 ar ddydd Llun, Mawrth y 4ydd. Hoffem weld cymaint o rieni a phosib yn mynychu y cyfarfod os gwelwch yn dda.

 

Gallwch helpu wythnos nesaf trwy;

 

Sicrhau fod eich plant/plentyn yn cyrraedd yr ysgol ar amser.

Sicrhau fod eich plant/plentyn yn gwisgo gwisg ysgol gywir.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Nate

Derbyn                        Nyran

Blwyddyn 1    Isla

Blwyddyn 3    Elijah E

Blwyddyn 6     Ruby

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Llywellyn

Derbyn                        Keegan

Blwyddyn 1    Gracie

Blwyddyn 3    Casey-Leigh   

Blwyddyn 6     Lowri-Ava

 

Dear Parent / Guardian,

 

World Book Day

 

World Book Day is on March 7th. We will be running lots of activities on the day to promote reading for pleasure. In school we will be focussing on the books of Dr Zeuss, Jeff Kinney, Roald Dahl and Julia Donaldson. On World Book Day we would like to see as many pupils as possible dressed as characters from their books. Pupils can also dress up as characters from other books but no superheroes please.

 

 

 

Family Arts and Crafts Club

 

There will be a Family Arts and Crafts Club at Ysgol Bryn Onnen on March 5th, 12th and 19th. The club will run from 4 30 to 5 30.

 

The club is free and all materials will be provided for free. To register, please use this link;

 

This club is free due to Gwynllyw Cluster schools receiving a grant. The clubs will be run by teachers and teaching assistants from schools in the cluster – not Ysgol Bryn Onnen staff.

 

Estyn

 

One last appeal for as many families as possible to attend the ESTYN inspection Team’s meeting with parents and guardians on Monday, please.

 

Children over three are not allowed to attend the meeting. We will be running child care for families during the meeting.

 

Can I also ask for your support with two things next week to help things run smoothly;

 

Please ensure you are on time for school in the mornings.

 

Please ensure your children wear correct school uniform.

 

Traffic

 

We have been informed that the road up from Aberscyhan (Foundry Road) will be closed for the next two weeks between 9 00 and 2 30. All buses will run as normal.

 

VAV Transport

 

VAV transport have transported Ysgol Bryn Onnen pupils to school safely for a number of years. Their service has been fantastic and the care their staff have taken of our pupils has been outstanding. Unfortunately, their contract ends today. Everyone at the school is very grateful to them for their service over the years.

 

Upcoming dates

 

 

 

7.3.2024                      World Book Day

 

15.3.2024                    Red Nose Day

 

22.3.2024                    Last Day of term – Easter bonnet parade

 

25.3.24 – 5.4.2024      Easter holidays


Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Nate

Derbyn            Nyran

Blwyddyn 1    Isla

Blwyddyn 3    Elijah E

Blwyddyn 6     Ruby

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Llywellyn

Derbyn           Keegan

Blwyddyn 1    Gracie

Blwyddyn 3    Casey-Leigh   

Blwyddyn 6     Lowri-Ava

 

          

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn


Pennaeth / Headteacher

 

 

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Cylchlythyr 18.03.2024

18.23.2024 Eisteddfod Pontypwl Yr wythnos hon bu nifer o’n disgyblion yn cystadluy yn Eisteddfod Pontypwl. Llongyfarchiadau i ein corau iau a hyn a thimau llefaru grwp am enill. Da iawn hefyd i Maisie

Comentários


bottom of page