top of page
Search
  • headysgolbrynonnen

Arolwg ESTYN Inspection

Bydd Estyn yn arolygu Ygol Bryn Onnen rhwng y 4ydd a'r 7ed o Fawrth.


Hoffem i rieni a theuluoedd ein cefnogi mewn dwy ffordd.


Bydd Estyn yn cynnal cyfarfod a theuluoedd ar y 4ydd o Fawrth rhwng 3 45 a 4 45. Hoffem i gymaint o rieni a phosib fynychu y cyfarfod.


Hefyd mae holiadur ble gall rhieni fynegi eu barn am yr ysgol. Mae y linc a chod QR ar gyfer yr holiadur isod.Ysgol Bryn Onnen will be inspected by ESTYN as part of its regular inspection programme between the 4th and 7th of March.

 

There are two important ways parents can contribute to the inspection;

 

1    There will be a meeting for parents with the ESTYN Inspection Team at Ysgol Bryn Onnen on the 4th of March from 3 45 - 4 45.

We would like as many parents as possible to attend this meeting. This is for parents only and answers and comments given by parents will form part of the teams' work for the rest of the inspection.

 

2    ESTYN also use a parent/guardian questionnaire to get opinions from families. The questionnaire goes offline on Sunday at 11 00 pm. It should only take 15 minutes to complete.

We would appreciate if as many families as possible complete the  questionnaire to give the Inspection Team as full a picture as possible of our school.

Please use the QR code or the link to access the questionnaire.

Diolch

Rhys ap Gwyn

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Cylchlythyr 18.03.2024

18.23.2024 Eisteddfod Pontypwl Yr wythnos hon bu nifer o’n disgyblion yn cystadluy yn Eisteddfod Pontypwl. Llongyfarchiadau i ein corau iau a hyn a thimau llefaru grwp am enill. Da iawn hefyd i Maisie

Comments


bottom of page