top of page
R_edited_edited.jpg

Hanes yr Ysgol
The School's History

Ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl, Torfaen, Cymru yw Ysgol Bryn Onnen. Mae'n gwasanaethu'r gymuned leol ac yn darparu addysg i blant rhwng 3 ac 11 oed. Lleolir yr ysgol ar stad Brynwern, sydd i’r gogledd o ganol tref Pont-y-pŵl.Sefydlwyd Ysgol Bryn Onnen yn 2005 o ganlyniad i uno dwy ysgol gynradd yn yr ardal, Pentwyn a Garnteg. Adeiladwyd yr ysgol newydd ar safle hen Ysgol Pentwyn, a chaewyd safle Garnteg wedi hynny.

 

Ysgol Bryn Onnen is a primary school located in Pontypool, Torfaen, Wales. It serves the local community and provides education for children aged between 3 and 11 years old. The school is located on the Brynwern estate, which is situated to the north of Pontypool town center.Ysgol Bryn Onnen was established in 2005 as a result of the amalgamation of two primary schools in the area, Pentwyn and Garnteg. The new school was built on the site of the former Pentwyn School, and the Garnteg site was subsequently closed.

Ysgol Bryn Onnen, Y Farteg, Pontypwl, Torfaen, NP4 7RT
Ffon -Telephone: 01495 772284
E-bost - Email: head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk

bottom of page