Menu
Home Page
Home Page

Ymddiriedaeth Garbon / Carbon Trust

Mae Ysgol Bryn Onnen yn rhan o gynllun yr Ymddiriedaeth Garbon. Yr ydym yn cydweithio gyda gweithwur o'r ymddiriedaeth ynghyd a'r Awdurdod Lleol er mwyn lleiai gwastraff ynni yn yr ysgol. Yr ydym eisoes wedi rhoi cod ar switsys trydan o gwmpas yr ysgol, cael dosbarthiadau i agor llenni i gael golau yn lle defnyddio trydan a lleihau gwastraff dwr yn y tai bach trwy'n rhoi amserydd flusio ynddynt. Yr ydym hefyd yn mynd i edrych ar arbed ynni o bob gwresogydd yn yr ysgol. Yr ydym yn aml yn cwrdd a phobl bwysig yn yr adeiladau Eco yng Nghwmbran!

This year Ysgol Bryn Onnen is part of the Carbon Trust Initiative. We are working alongside workers from the rest and representatives from the Local Authority in order to reduce energy based waste around the school. We have already coded all electrical sockets at the school, made classes use natural light by making staff open their curtains / blindsn and reduced water usage in the toilets by installing a timed flushing system. We are also going to look at reducing heat waste from our school radiators. We often meet up with very important people in the Eco-Buildings in Cwmbran!
Top