Menu
Home Page
Home Page

Swynau / Spells

Swyn Hedfan

 


Cynhwysion

 

·       1 plu aderyn du

·       3 cangen gwlyb

·       Gwaed aderyn

·       1 esgid drewllyd

·       2 bwch goch gota

·       3 deilen goch

·       10 deilen werdd

 

Dull

·       Yn gyntaf, rhowch gyd o’r canghennau yn y carchar.

·       Yna, ychanegwch blu aderyn du i'r carchar.

·       Ar ol, rhowch waed aderyn du yn y carchar yn ofalus.

·       Wedyn, cymysgwch yn araf am 3 munud.

·       Yna torrwch y deg deilen yn eu hanner a'u ychwanegwch nhw un ar y tro.

·       Wedyn rhowch y bwch goch gota i mewn.

·       Yna ychwanegwch 3 deilen werdd.

·       Yn olaf, cymysgwch 3 gwaith i'r dde, 3 waith i'r chwith a dywedwch y geiriau hudol:

“HUBBA BUBBA WUBBA CUBBA’’

 

MWYNHEWCH!!!!!

Top