Menu
Home Page
Home Page

Prosiect Masnach Deg / Fairtrade Project

Roedd rhaid i ni cynlluio a chreu pecyn newydd i lapio bar o siocled Masnach Deg.  Ein ysbrydoliaeth oedd Diwrnod Sant Folant a defnyddion ni yr Olwyn Tasg i helpu ni.

We had to design and create a new wrapper for a bar of Fairtrade Chocolate.  Our inspiration was Valentines Day and we used the Task Wheel to help us.
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Top