Menu
Home Page
Home Page

Prosiect Masnach Deg / Fairtrade Project

Roedd rhaid i ni cynlluio a chreu pecyn newydd i lapio bar o siocled Masnach Deg.  Ein ysbrydoliaeth oedd Diwrnod Sant Folant a defnyddion ni yr Olwyn Tasg i helpu ni.

We had to design and create a new wrapper for a bar of Fairtrade Chocolate.  Our inspiration was Valentines Day and we used the Task Wheel to help us.
Top