Menu
Home Page
Home Page

Plant prysur blwyddyn 2! We are very busy children!

Dyma ni'n gweithio'n galed! Look at us working hard!
Hunanbortread / Self portrait
gwneud mygydau/ making masks
gwneud mygydau/ making masks
gwneud mygydau/ making masks
fy lluniau/ pictures that I found on the computer
ymchwilio ar y we/ researching on the web
blasu uwd/ tasting porridge
blasu uwd/ tasting porridge
Rydw i'n glyfar! I'm clever!
Top