Menu
Home Page
Home Page

Oral presentation homework

Gwaith Cartref blwyddyn 6
 
20/10/2015
 
Fel gwaith Cartref dros yr wythnosau nesaf hoffem i chi fynd ati i baratoi cyflwyniad byr YN SAESNEG (tua 7 munud) ar Fy hoff lyfr. Gallwch ddod a lluniau neu unrhyw adnoddau i'r ysgol wythnos yn dechrau 9/11/2015 ar gyfer eich cyflwyniad.  Bydd y cyflwyniad o flaen weddill y dosbarth/ grwpiau bach o blant.
 
Beth sy'n gwneud cyflwyniad da? Mewn cyflwyniad da mae'r siaradwr yn:
  • Siarad yn glir, yn araf ac yn hyderus.
  • Edrych ar y gynulleidfa o dro i dro.
  • Defnyddio iaith gywir ac amrywiol.
 
As homework over next week we would like you to prepare a short presentation IN ENGLISH (approximately 7 minutes) on “My favourite book”.   You can bring in photos or any resources in for your presentation the week commencing 9/11/2015.  The presentation will be made in front of the rest of the class/a small group of children.
 
What makes a good presentation?  In a good presentation, the speaker:
  • Speaks clearly, slowly, and confidently.
  • Makes eye contact with the audience from time to time.
  • Uses correct and varied language. 
  • Asks questions to make the audience think / agree
 
Defnyddiwch y patrymau isod i'ch helpu.
Use the following language patterns to help you in your presentation.
 
I like... because
I believe ....
I feel...
I think...
In my opinion...
I don't think / believe / feel...
 
The presentation should contain character descriptions, how well it has been written; the author and quotes to support views.
Top