Menu
Home Page
Home Page

Yr 80au! The 80s!

Mae plant Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn astudio'r 80au yn eu gwersi Hanes! Years 5 and 6 have been studying the 80s as part of their History lessons!

Ydych chi'n cofio'r fashiynau yma? Do you remeber these fashions?
Top