Menu
Home Page
Home Page

Yr 8 Anhygoel / The Fantastic 8

Rydyn newydd ddechrau Grwp Magu yn yr ysgol. Mae 8 yn y grwp ac maen nhw wedi dylunio bathodyn ffantastig. Fe fyddwn nawr yn edrych mewn i argraffu'r rhain ar grysau-t!

We have just started a Nurture Group at Ysgol Bryn Onnen. There are 8 members in this group. They have created this fantastic logo for the group and we are looking to get this printed onto t-shirts for the group.
Top