Menu
Home Page
Home Page

Wythnos Wyddoniaeth / Science Week

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Ar ddydd Llun yr 17eg o Fehefin fe fyddwn yn cyflwyno menter hollol newydd yn Ysgol Bryn Onnen, sef "Wythnos Wyddoniaeth". Mae datblygu sgiliau Gwyddonol y plant yn elfen gref o dargedau’r ysgol a dyma gyfle gwych i godi statws y pwnc ymhellach o fewn yr ysgol. Yn ystod yr wythnos fe fydd y plant yn gweithio fel grwpiau i greu arbrofion Gwyddonol eu hunain o’r dechrau ac yn arddangos y rhain i weddill y plant ar ddiwedd yr wythnos. Fe fydd Blwyddyn 6 [blynyddoedd gwahanol y tro nesaf] yn cyflwyno’u harbrofion nhw o flaen rhieni a llywodraethwyr ar ddydd Llun y 24ain o Fehefin yn neuadd yr ysgol am 2 y.p. Mae croeso mawr i chi ddod mewn i’r ysgol i fod yn rhan o hyn. Yr ydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at yr wythnos arbennig hon ac yn ffyddiog y bod pob rhiant 100% tu ol i’r menter.

 

Dear Parent / Guardian,

On Monday the 17th of June we will be introducing a brand new initiative at Ysgol Bryn Onnen, namely our first ever "Science Week." Developing children’s Scientific skills is high on our agenda at Ysgol Bryn Onnen and this is an ideal opportunity to raise the status and profile of Science within the school. Basically, we will follow a pattern similar to the Science Fair they have in American schools. Children in each class will work in groups to create original experiment s and investigations from scratch. They will display these experiments to all other classes at the end of the week. Year 6 [ we will have more classes next year] will show their experiments of parents and governors in the school hall on Monday the 24th of June at 2 p.m. ALL parents are welcome to come in and be a part of this. We are all looking forward to Science Week and know that all parents are 100% behind this new venture.

Top