Menu
Home Page
Home Page

Varteg Veggies

Dyma fusnes gwyrdd disgyblion Blwyddyn 6! Maen nhw'n tyfu ac yn gwerthu llysiau a ffrwythau a'u gwerthu. A'i gyda Lord Sugars y dyfodol? A wnewch chi gefnogi'r menter cymaint ag y medrwch. Diolch yn fawr.

Varteg Veggies is Year 6s green enterprise. Pupils grow and sell their own fruit and vegetables. Could they be the Lord Sugars of the future? Please click on the information packs and support our future captains of business.

 

See latest news documents for more details

Top