Menu
Home Page
Home Page

The Great Bryn Onnen BakeOff : Lluniau / Photos

Roedd y BakeOff ar ddydd Mawrth yn llwyddiant ysgubol! Hoffwn ddiolch unwaith eto i bob un plentyn gymerodd rhan ac i’r rhieni am gefnogi’r menter yn eu niferoedd. Mae pob UN plentyn wedi ennill ym marn y staff a rydym yn ffodus iawn i gael plant a rhieni mor gefnogol yn yr ysgol.

 

The Great Bryn Onnen Bakeoff on Tuesday was a huge success! Once again I want to thanks our hard-working children and parents for supporting this venture. Over £120 was raised for Fairtrade Wales and I have gained 20 lbs! I know that class winner are announced but it’s our opinion that EVERY child who took part was a winner and we are glad that we could offer a prize to each and every one of them.

Top