Menu
Home Page
Home Page

Schools In Bloom 2012

Dyma'r prif swyddogion yn casglu siec am einĀ  gwaith ar Schools In Bloom eleni. Roedd y cyflwyniad yn Ysgol Kemwys Fawr. Diolch i Mr. Davies am dynnu'r lluniau.

The Head boys ansd girls recently went to Kemwys Fawr Primary to collect a cheque for the work done on Schools In Bloom at Ysgol Bryn Onnen. thanks to Mr. Davies for taking some photographs!
Top