Menu
Home Page
Home Page

Noson Gwis a Bingo / Bingo and quiz night

Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y noson gwis a bingo ar 30.3.2012. Ewch i ddolen Mr. Parry i weld peth lluniau. Diolch o galon i Ffrindiau Bryn Onnen am drefnu'r achlysur.

Many thanks to everyone who supported the PTA Bingo and Quiz night on 30.3.2012. Go to my class page to look at the photos. Many thanks to Ffrindiau Bryn Onnen for organising the event.
Top