Menu
Home Page
Home Page

Neuadd Dewi Sant [ Fideo] / St David's Hall [Video]

Hoffwn hefyd longyfarch y plant a fu’n canu yn Neuadd Dewi Sant ar ddydd Sadwrn. Roeddent nhw’n wych! Roedden nhw wrth flaen y llwyfan ac mae hyn yn destun i holl sgiliau canu’r plant. Yr ydym yn falch iawn o’r plant ac yn gobeithio eu bod wedi cael profiad bythgofiadwy. Bydd y rhaglen yn cael; ei darlledu ar BBC Radio Wales / Cymru ar noswyl y Nadolig am 9 y bore ac eto ar ddydd Nadolig am 5 yn y prynhawn.
 

We say a huge "well done" to the children who sang in St. David’s Hall last Saturday. They were fabulous- no other word for it. It was a pleasure to see them getting pride and place in front of the stage. They were the best school in terms of the melody and for knowing every single word. We are very proud of these children and hope that they will have had an unforgettable experience. The show was recorded by the BBC and will be transmitted on BBC Radio Wales / Cymru on 9 a.m Christmas Eve and 5 p.m. on Christmas Day.

Top