Menu
Home Page
Home Page

Nadolig - Christmas

3.12.2019

 

Annwyl rieni,

 

Trefniadau yn arwain at y Nadolig

 

Cinio Nadolig

 

Bydd cinio Nadolig ar ddydd Mercher, Rhagfyr 3ydd. Cinio nadolig fydd yr unig ddewis ar y dydd. Ni fydd yn bosib i blant ddewis fynci neu taten.

 

Ffair Nadolig

 

Bydd y Ffair nadolig ar ddydd Iau, Rhagfyr 5ed rhwng 5 a 7. Cofiwch fod diodydd hanner pris i bawb sydd yn dod a chwpan eu hunain.

 

Sioeau Nadolig

 

Dydd Llun, Rhagfyr 9ed – Meithrin

Dydd Mawrth, Rhagfyr 10ed – Derbyn

Dydd Mercher, Rhagfyr 11eg – Blwyddyn 1 a 2

Dydd Gwener, Rhagfyr 13eg – Blwyddyn 5 a 6

Dydd Llun, Rhagfyr 16eg – Blwyddyn 3 a 4

 

Bydd sioeau y bore am 10 00 a sioeau y prynhawn am 2 00.

 

 

Os gwelwch yn dda, parchwch y rhai sydd yn eistedd y tu ol iddoch yn ystod y sioe wrth geisio tynnu lluniau.

 

Partion Nadolig

 

Bydd parti y Cyfnod Sylfaen ar dydd Mawrth, Rhagfyr17eg a pharti yr Adran Iau ar ddydd Mercher, Rhagfyr 18ed.

Gall y plant ddod i’r ysgol mewn gwisgoedd parti ar y dyddiau yma.

 

Diwedd y tymor

 

Bydd y tymor yn gorffen ar ddydd gwener Rhagfyr 20ed am 3 30. gwahoddwn y disgyblion i wisgo gwisgoedd Nadoligaidd ar y diwrnod yma.

 

 

 

 

Dear parents,

Confirmation of arrangements for Christmas events

 

Christmas Dinner

 

Christmas dinner is on Wednesday, December 3rd. Christmas dinner is the only option on the menu this day. Pupils won’t be able to choose “Funky” or jacket potato.

 

Christmas Fayre

 

The Christmas Fayre is on Thursday, December 5th from 5-7pm. Remember hot drinks are half price if you bring your own recyclable cup/mug.

 

If you are able to help in any way, please get in touch with the PTA via their Facebook page.

 

Christmas shows

 

Monday, December 9th – Meithrin

Tuesday, December 10th – Derbyn

Wednesday, December 11th – Blwyddyn 1 a 2

Friday, December 13th – Blwyddyn 5 a 6

Monday, December 16th – Blwyddyn 3 a 4

 

The morning shows will start at 10 00 and afternoon shows at 2 00.

 

If you are taking photos/filming on your mobiles please be respectful of those behind you and don’t block their view.

 

Christmas parties

 

The Foundation Phase Christmas party is on Tuesday, December 19th and the Key stage 2 party on Wednesday, December 18th . On these dates pupils can come to school in party clothes.

 

 

 

 

Last day of term!

 

School finishes on Friday, December 20th at 3 30. That day will be a mufty day and we are encouraging children to wear Christmas jumpers (it isn’t compulsory). On the day we will be collecting donations for Save the Children (the official date is Dec 13th but this clashes with a concert).

 

Yr eiddoch yn gywir/Yours sincerely

 

 

 

Rhys ap Gwyn

Top