Menu
Home Page
Home Page

Miss. Summers

Mae gennym newyddion trist iawn yr wythos hon oherwydd bydd Miss. Summers yn ein gadael ni ar ddiwedd y tymor. Bydd Miss Summers yn mynd i weithio yn Ysgol Pen y Pil sydd ‘mond tua 15 o’i chartref. Gan arfer mae’n cymryd tua 75 munud i Miss. Summers gyrraedd Ysgol Bryn Onnen felly yr ydym yn deal eu rhesymau dros adael. Mae Miss. Summers yn athrawes wych ac yn berson hynod o hoffus. Mae brwdfrydedd Miss. Summers yn heintus ac mae hi wedi fy ysbrydioli minnau ac eraill yn yr ysgol hon. Diolchwn Miss. Summers am ei holl waith caled yn Ysgol Bryn Onnen a dymunwn pob lwc iddi hi yn ei hysgol Newydd. Rydyn ni’n gyted Caitlin!

 

We also have some sad news this week as I have to inform parents that Miss. Summers will be leaving us at the end of the term. Miss. Summers will go to work in Ysgol Pen y Pil which is about 15 minutes away from her home. A 75 minute journey to work compared with a 15 minute journey is a no brainer really and the staff and governors completely understand why this would be such an attractive proposition. Miss. Summers is an amazing teacher and an amazing person. Her enthusiasm is infectious and she has been a real inspiration to me an to others. We all thank Miss. Summers for all her hard work at Ysgol Bryn Onnen and wish her well in her new school. We are gutted Caitlin!!!!

Top