Menu
Home Page
Home Page

Lluniau Siarter Iaith / Welsh Language Charter Launch Pictures

Roedd y prynhawn yn hollol wych. Diolch yn enwedig i Miss Williams-Jones am drefnu 90% o'r gweithgareddau ffantastig! Diolch yn fawr iawn hefyd i Calan am berfformiadau bythgofiadwy.

The launch afternoon was just fantastic! Special thanks to Miss Williams - Jones for organising 90% of these fabulous activities. Also, a huge thanks to Calan for an unforgettable performance this afternoon.
Top