Menu
Home Page
Home Page

Lluniau Hyfforddiant Diffiblwyr / Defibrillator Training Pictures

Diolch yn fawr iawn i Peter Richards o wasanaeth ambiwlans St. John am hyfforddi'r plant ar sut i achub bywydau a sut i ddefnyddio diffiblwyr yr ysgol.
Many thanks to Peter Richards from St. Johns Ambulance for teaching our children how to save lives and how to use the school defibrillator.
Top