Menu
Home Page
Home Page

Ionawr - January

18.12.2020

 

 

Mis Ionawr - January

 

 

Annwyl rieni,

 

Yn dilyn trafodaethau rhwng Torfaen a Llywdraeth Cymru rydym wedi clywed y bydd dysgu ar –lein yn yr wythnos gyntaf yn Ionawr.

 

Bydd Ysgol Bryn Onnen ar agor i’n holl ddisgyblion o ddydd Llun, Ionawr 11eg. O’r 11eg rydym yn rhagweld bydd popeth yn rhedeg fel yr arfer e.e. Clwb Brecwast, Clwb Carco, y gegin a thrafnidiaeth ysgol.

 

Bydd manylion Hwb i weithwyr allweddol yn cael eu rhannu trwy Schoop wythnos nesaf.

 

 

 

Dear parents,

 

Following discussions between Torfaen and Welsh Government we have been informed that all learning in the first week of the spring term will be online.

 

Ysgol Bryn Onnen will open for all pupils from Monday, January 11th. We plan that the school is operating as normal on this day, i.e. the Breakfast Club and Clwb Carco will be open, the canteen will be providing meals and transport will be available to bring children to school.

 

We will share details of a Hub provision for critical worker children via Schoop next week.

 

More details can be found on Torfaen’s website;

 

https://www.torfaen.gov.uk/en/AboutTheCouncil/Homepage-Stories/Coronavirus/Education/Education-and-Learning.aspx

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

 

Rhys ap Gwyn

Top