Menu
Home Page
Home Page

Hwyl fawr Blwyddyn 6! So long Year 6

Dyma beth luniau er mwyn ein  hatgoffa o flwyddyn 6 ffantastig ar gyfer y flwyddyn 2013-14. Mae gennym atgofion ffantastig o griw o blant sydd wedi wedi gwneud cyfraniad gwefreiddiol tuag at yr ysgol dros sawm blwyddyn. Diolch i BOB UN ohonych chi am eich gwaith, eich hiwmor, eich caredigrwydd a'ch brwdfrydedd. Rydych chi'n ysbrydoliaeth i eraill. Mr. Parry.

Here are a few photos so remind ourselves of a fantastic Year 6 for 2013-14. We have an amazing group of children who have made brilliant contributions to the school over many years. I want to thank EACH AND EVERY ONE OF YOU for your work, your humour, your kindness and your enthusiasm. You are all an inspiration to others. Mr. Parry

Top