Menu
Home Page
Home Page

Heplu adeiladu'r Ty Crwn / Helping to build the Roundhouse Walls

Cafodd aelodau'r Eco Bwyllgor a'r Cyngor Ysgol y cyfle unigrwyw o helpu crefftwr o'r enw Bart Bagnall i adeiladu waliau'r Ty Crwn yr wythnos ddiwethaf.  Ffrindiau Bryn Onnen oedd wedi lwwyddo i gael gwasanaethau Bart Bagnall a fel y gwelwch o'r lluniau, roedd y plant wrth eu boddau!

Last week the Eco Council and the School Council had an unique experience in helping craftsman Bart Bagnall to build the walls of the school Roundhouse. Friedns of Bryn Onnen [ school PTA] were responsible for aquiring Bart Bagnall and the children had a fantastic time as you can see from the pictures!
Top