Menu
Home Page
Home Page

Gwybodaeth Asesu / Assessment Information

Asesu ar u wefan i rieni 
Bydd disgyblion Bl.2-6 yn sefyll profion Llythrennedd a Rhifedd rhwng Dydd Mawrth 3ydd o Fai a Dydd Mawrth 10fed o Fai. A wnewch chi'n siwr bod eich plentyn yn yr ysgol yr wythnos hon. 
Diolch.

Children from Yr. 2-6 will be sitting National Literacy and Numeracy tests between Tuesday the 3rdand Tuesday the 10th of May. Please can you ensure your child attends school during this week. 
Thank you 

Attatched are links to the Welsh Government's website where you will find more information regarding the tests and test examples;

http://learning.wales.gov.uk/resources/numeracy-sample-materials/?lang=cy

http://dysgu.cymru.gov.uk/news/sitenews/readingnumeracy/?skip=1&lang=cy

http://learning.wales.gov.uk/resources/reading-sample-materials/;jsessionid=2B15C4E151B8D57620F1D17182F4B888?lang=en

http://learning.wales.gov.uk/resources/numeracy-sample-materials/;jsessionid=2B15C4E151B8D57620F1D17182F4B888?lang=en
Top