Menu
Home Page
Home Page

Gwasanaeth Y Lleng Brydeinig 2016 Royal British Legion Assembly

Diolch yn fawr iawn i Cyril, Steve, Owen, Alan, Janet, Lesley, Caroline, Pauline a Rhonwen am wasanaeth hyfryd a pherthnasol heddiw.

Many thanks to Cyril, Steve, Owen, Alan, Janet, Lesley, Caroline, Pauline and Rhonwen for a beautiful and moving assembly today.
Top