Menu
Home Page
Home Page

Gwasanaeth Rhian James Assembly

Daeth Miss Rhian James o Ysgol Gyfun Gwynllyw i roi gwasanaeth hyfryd i bawb heddiw. Edrychwch ar ba mor smart mae'r Meithrin yn eistedd yn eu gwasanaeth cyntaf erioed!

We had a fantastic assembly today thanks to Miss. Rhian Jones from Ysgol Gyfun Gwynllyw. Look at how smart the Nursery are for their first ever assembly!
Top