Menu
Home Page
Home Page

Garddio 2013 Gardening

Yr ydym wedi trawsnewid gardd yr ysgol gyda chymorth Mr and Mrs Warman a Jonathan Howells o Dorfaen. Amgaeaf lluniau i ddangos pa mor wych y mae’r ardd nawr yn edrych. Yr ydym yn hynod o ddiolchgar i Mr a Mrs Warman ac i Jonathan wm eu holl waith ffantastig! Yn yr un modd yr ydym yn hynod o ddiolchgar i bob un plentyn a rhiant sydd wedi rhoi planhigion newydd ar gyfer yr ardd newydd ac yn wir, ar gyfer ardaloedd eraill yn yr ysgol. Mae tadcu Connor o flwyddyn 6 hyd yn oed wedi adeiladau mainc newydd ar gyfer yr ardd! Yr ydym yn lwcus fel ysgol i gael cefnogaeth mopr frwd gan staff, plant a rhieni’r ysgol. Fe fyddwn yn gwneud Charlie Dimmock ac Alan Tichmarches allan o bob un plentyn yn yr ysgol!

 

The school garden has been transformed for the better following the excellent services of Mr and Mrs Warman and Jonathan Howells from Torfaen. I enclose some pictures to show you this transformation. We are very grateful to Mr and Mrs Warman and to Jonathan for the fantastic work that they have done. We are also indebted to children and parents who have given us plants and pots for the garden and indeed other areas around the school. They all look brilliant. Connor’s granddad [Year 6] has even built a brand new bench for the school garden! As a school we are so lucky to have such supportive staff, pupils and parents. We aim to make Charlie Dimmocks and Alan Titchmarshes out of every child at the school. Thanks for all of this great work.

Top