Menu
Home Page
Home Page

Gardd a Thy Crwn / Roundhouse and Garden

Fel y gwelwch yn ydym yn gwneud defnydd da o ardd yr ysgol drwy dyfu ffrwythau a llysiau. Fe fydd Tom a Barbara Good yn falch iawn ohonym ni.
Mae Bart wedi cwblhau muriau'r Ty Crwn ac yr ydym yn hynod o ddiolchgar iddo fe am wneud hyn ynghyd a Ffrindiau Bryn Onnen am ariannu hyn.  Fe fyddwn yn cynnal seremoni agoriadol ym mis Medi.

As you can see we are making good use of the new garden by growing vegetables and fruit. Tom and Barbara Good would be proud of us.
Bart has finished the Roundhouse walls and we are very grateful to him for doing so. We are also grateful to Friends Of Bryn Onnen for funding this. There will be a special opening ceremony sometime in September so watch this space.
Top