Menu
Home Page
Home Page

Eisteddfod Yr Ysgol - Gwyl Ddewi - St David's Day Eisteddfod

Cawsom fore hwylus ar ddiwrnod ein Nawddsant gyda'n Eisteddfod . Llys Cwmsychan a orfu ar ol bore o gystadlu . Diolch i bawb am fore gwych o gymreictod !
We had an eventful Eisteddfod to celebrate our Patron Saint on 1st March . All classes prepared some tasks which were adjudicated and certificates presented. Da iawn bawb! Cwmsychan eventually triumphed over the other houses by a very narrow margin !!
Top