Menu
Home Page
Home Page

Eisteddfod Gylch 2012 Local Urdd Eisteddfod

Ar ddydd Sadwrn y 3ydd o Fawrth cystadlodd y tim Dawnsio Disgo a Morgan Collins [ Llefaru unigol] yn yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol Bro Helyg, Blaenau Gwent. Roedd y plant wedi cystadlu yn wych a roedd eu cymreictod a'u hymddydiad yn fendigedig. Yn anffodus, er yr ymdrechion clodwiw, ni lyddodd y tim  Dawnsio Disgo neu Morgan fynd trwodd i'r rownd nesaf yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar y 24ain o Fawrth. Roeddwn yn falch iawn o'r plant ac yn fy marn i roedd Morgan a'r Dawnswyr Disgo yn haeddu dod yn  gyntaf! Diolchiadau mawr i Miss Lewis a Miss Evans am hyfforddi'r plant.

On Saturday the 3rd of March the Disco Dancing Team and Morgan Collins [Solo Recitation] competed in the Urdd Eisteddfod at Ysgol Bro Helyg in Blaenau Gwent. The children competed brilliantly on the stage and their behaviour and use of the Welsh language were excellent. Unfortunately, despite the great effort, neither the dancers nor Morgan made it through to the next round on the 24th of March at Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. I was extremely proud of all of the children and in my view they all got first place! Many thanks to Miss Lewis and Miss Evans for coaching the children.
Top